Aktualności


Sprostowanie artykułu „Lata mijają, a andrychowskie karetki nadal bez garaży. Kiedy to się zmieni?” publikowanego na łamach serwisu MamNewsa

Data:
Kategoria: Bez kategorii

 

Wadowice, 11.01.2024 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na podstawie Art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo Prasowe (Dz.U.2018.0.1914 t.j.) zawraca się z wnioskiem o opublikowanie sprostowania do artykułu zamieszczanego w serwisie mamnewsa.pl w dniu 02.01.2024 roku, pt. „Lata mijają, a andrychowskie karetki nadal bez garaży. Kiedy to się zmieni?”.

Szanowny Panie Redaktorze,

ZZOZ w Wadowicach pragnie podkreślić, że karetki Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego stacjonujące w Andrychowie
wspomniane w publikowanym artykule są garażowane w garażach jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Błędnie także została postawiona teza, jakoby jednostki Pogotowia Ratunkowego mają obowiązek posiadania własnych garaży. Oczywiście wolelibyśmy mieć własne garaże, jednak nie jest to koniecznością. Co więcej, jako jednostka będąca w strukturach PSRM nie musimy zapewniać osłoniętych miejsc postojowych dla ambulansów. Naszym obowiązkiem jest to, aby karetka była gotowa do wyjazdu. Oczywiście dobrą praktyką jest zapewnienie takich miejsc z oczywistych względów i tak też staramy się robić, wynajmując miejsce postojowe w budynku Straży Pożarnej w Andrychowie. Owszem w przeszłości pojawił się problem z garażowaniem jednego ambulansu związany z pandemią. Jednak został on sprawnie rozwiązany przez Starostę Wadowickiego w porozumieniu z Komendantem Powiatowym JRG. Nasza jednostka miała i ma podpisaną umowę najmu miejsca postojowego w budynku Straży w Andrychowie, jednak dzięki uprzejmości Straży możemy bezpiecznie garażować w nim oba nasze ambulanse. Ponadto, obecnie trwają prace zwiane z postawieniem wiaty i w tym roku zostaną one zakończone. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych ZZOZ.

W tekście zamieszczonym na łamach Państwa serwisu pojawiły się również informacje, że karetki pogotowia narażone są na działanie czynników atmosferycznych, co bezpośrednio wpływa na opóźnienia w wyjazdach karetek do zdarzenia oraz na stan techniczny pojazdów. „… Problem jest niemały, bowiem wyposażenie ambulansów latem narażone jest na działanie bardzo wysokich temperatur, a zimą – mrozu. Kiedy pada śnieg, karetka nie może ruszyć w trasę natychmiast, bo najpierw ratownicy muszą ją oczyścić z warstwy białego puchu. Innym razem muszą usuwać lód z szyb….”.

Bezwzględnie zaprzeczmy, aby tego typu sytuację miały miejsce. Podstawową zasadą działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego jest szybka reakcja i wyjazd zespołu na miejsce zdarzenia. Nie dopuszczamy do sytuacji, w których jakoby pojawią się opóźnienia spowodowane brakiem możliwości uruchomienia pojazdu. Dlatego też, jak już wspomnieliśmy, karetki mają zapewnione swoje miejsca postojowe, a w przypadku konieczności postoju na zewnątrz, są one wyposażone są w tzw. postojowe ogrzewanie, które uniemożliwia zamarznięcie szyb. Karetki Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego, zarówno te, stacjonujące na terenie Andrychowa, jak i pozostałe wyruszają do zdarzenia bez zbędnej zwłoki zgodnie z kodem pilności nadanym przez dyspozytora.

W działaniach służb ratowniczych priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Pojawiające się niezgodne z prawdą informacje o zaniechaniach w odpowiednich warunkach stacjonowania karetek sugerują, że natychmiastowe wypełnianie tego zadania staje się niemożliwe. Jest to bardzo krzywdzące dla wielu osób. Wśród lokalnej społeczności budzi niepokój i obawę, że w przypadku konieczności wezwania karetki, może ona nie przyjechać na czas. Natomiast dla organów zarządczych tj. kierownictwa WPR, dyrekcji ZZOZ oraz Starostwa Powiatowego, jest to krzywdzące w ten sposób, że wszelkie starania i działania, aby ten problem rozwiązać są w artykule kwestionowane, a szerzone są przekłamane i niepotwierdzone informacje.Takie działania skutkują podkopywaniem zaufania dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, dla organów zarządczych, którym jak widać, zależy na poprawie warunków pracy ratowników.

Przypominamy, że w grudniu 2021 roku został oddany i przekazany do użytkowania nowy budynek Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego, zbudowany znacznym wysiłkiem finansowym samorządu Powiatu.

Niestety, należy także podkreślić, że nikt nie skontaktował się z nami, aby zweryfikować przekazywane „rewelacje” oraz poprosić o stanowisko ZZOZ w tej sprawie. Jest to postępowanie niezgodne z podstawowymi standardami funkcjonowania mediów w życiu publicznym oraz zapisami  art. 12 ust.1  Ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, który mówi, że „Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło;”.

Ponownie zatem apelujemy o sprawdzanie źródeł informacji i publikację tych, które są  rzetelne oraz potwierdzone.

Scroll Up