Przełożona Pielęgniarek

mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk

tel. 33 8721354, op@zzozwadowice.pl
Kierownik Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego

mgr Renata Gnojek

tel. 33 8721234, cmpw@zzozwadowice.pl
Koordynator  Systemu Zarządzania Jakością 

mgr Elżbieta Wandycz

tel. 33 8721202, ewandycz@zzozwadowice.pl

 

Specjalista ds. Epidemiologii

lic. Grażyna Polus

tel. 33 8721253, pe@zzozwadowice.pl
Specjalista ds. BHP

inż. Barbara Wojewoda

tel. 33 8721338, bwojewoda@zzozwadowice.pl
Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr Renata Półtorak

tel. 33 8721321, apteka@zzozwadowice.pl

Dział Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy – Elżbieta Janiga
tel. 33 8721273, fax. 33 8739878, nk@zzozwadowice.pl
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik – Izabela Siwek-Dziadecka
tel. 33 8721203, kadry@zzozwadowice.pl
Dział Prawno-Organizacyjny
Kierownik – Marian Sołtysiewicz
połączenie przez centralę tel. 33 8721200, prawny@zzozwadowice.pl
Dział ds.Komunikacji, Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów tel. 33 8721282, komunikacja@zzozwadowice.pl
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik – Justyna Handzlik
tel. 33 8721320, stat@zzozwadowice.pl
Dział Zamówień Publicznych
Kierownik – mgr Katarzyna Grzybczyk
tel. 33 8721290, fax. 338232230, zp@zzozwadowice.pl
Dział Techniczny
Kierownik – Barbara Zajda
tel. 33 8721240, dt@zzozwadowice.pl
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
Kierownik – Karolina Żmuda
tel. 33 8721274, gz@zzozwadowice.pl
Dział Informatyczny
Kierownik – mgr inż. Tadeusz Hebl
połączenie przez centralę tel. 33 8721200, admin@zzozwadowice.pl
Główny Dietetyk
 Grażyna Wojtunik
tel. 33 8721373, relewy@zzozwadowice.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
mgr Kinga Ryczek
tel. 33 8721345, kryczek@zzozwadowice.pl
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
mgr Barbara Sośnicka-Pawińska
tel. 33 8721280, abi@zzozwadowice.pl
Scroll Up