Aktualności


Powiatowe ćwiczenia obronne

Data:
Kategoria: Bez kategorii

W dniach 20-21 czerwca 2017 roku odbyły się wieloszczeblowe powiatowe ćwiczenia obronne “Czerwiec 2017”. Część tych ćwiczeń została przeprowadzona na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. W dniu 21 czerwca przedstawiciele Zespołu tj. Dyrekcja, Ordynatorzy, Pielęgniarki Oddziałowe oraz Kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych, zebrani o godz.8.30 przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, uczestniczyli w ćwiczeniach.

Dyrektor Józef Budka złożył Meldunek Staroście Wadowickiemu Bartoszowi Kalińskiemu w sprawie pełnej gotowości do realizacji zadań obronnych tj. poszerzenia bazy łóżkowej. Kolejno Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych złożyli meldunki w nadzorowanych przez siebie zakresach działalności Zespołu. Starosta podziękował za wypełnienie postawionego przed Dyrekcją zadania.

Starostwa Wadowicki wraz z zaproszonymi gośćmi i obserwatorami oraz Dyrekcją i personelem Zespołu udali się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ordynator SOR przekazał zebranym informację na temat zasad przyjmowania i selekcjonowania pacjentów zgłaszających się do SOR. Kilku pozorantów z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi zostało obsłużonych przez personel Oddziału Ratunkowego. Następnie wszyscy udali się do Oddziału Wewnętrznego II. Jego Ordynator potwierdził stan gotowości i powiększenie bazy łóżkowej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wygłosił krótką prelekcję na temat przygotowania przeciwpożarowego pomieszczeń szpitalnych. Po zakończonych ćwiczeniach w ZZOZ w Wadowicach, Dyrektor wraz z gośćmi udali się do Spytkowic na dalszy ciąg ćwiczeń obronnych.

Scroll Up