Aktualności


Biopsja mammotomiczna już wkrótce w ZZOZ w Wadowicach

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że od 3 sierpnia będzie istniała możliwość wykonania biopsji mammotomicznej w ZZOZ w Wadowicach.

Powyższe badanie będzie wykonywał doświadczony lekarz Wojciech Rudnicki.

Lek. Wojciech Rudnicki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Obecnie pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Piersi ZDO Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wcześniej przez 5 lat pracował w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie.

W ramach diagnostyki piersi wykonuje i opisuje badania:

   • USG w zakresie piersi, powiązanego z nią układu chłonnego a także diagnostykę zabiegową (biopsje cienkoigłowe (BAC), gruboigłowe (BG) i wspomagane próżnią (BPWP). Ponadto współprowadzi szkolenia z zakresu USG.
   • mammografii, tomosyntezy oraz mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym
   • rezonansu magnetycznego piersi (MRI).

Poza diagnostyką piersi wykonuje i opisuje także badania USG, TK i MRI innych okolic ciała takich jak jama brzuszna i miednica, szyja (w tym dokładne obrazowanie tarczycy w USG wraz z biopsją), mózg, układ mięśniowo-szkieletowy i inne.

 

Mieliśmy możliwość przeprowadzenia krótkiego wywiadu z lek. Wojciechem Rudnickim. Poniżej prezentujemy jego treść.

1. Panie dr na czym polega biopsja mammotomiczna?

Biopsja mammotomiczna zwana także skrótowo mammotomią jest to zabieg biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią (z ang. Vacuum Assisted Breast Biopsy – VABB). Polega on na pobierani wycinków z guza piersi aż do jego całkowitego usunięcia. Po znieczuleniu miejscowym igłę biopsyjną wprowadza się przez niewielkie (5-6mm) nacięcie na skórze aż do miejsca w którym znajduje się guz. Zabieg jest mało inwazyjny, nie wymaga zakładania szwów co skutkuje bardzo dobrym efektem kosmetycznym (blizna najczęściej znika całkowicie po paru miesiącach). Zmiany które można usunąć za pomocą mammotomii mogą mieć rozmiar nawet do 4 cm. Cały zabieg trwa ok 10 minut, w szpitalu spędza się ok. godziny w raz z kontrolą rany po zabiegu.

2. Jakie są wskazania do wykonania tego badania?

Wskazaniami do zabiegu biopsji piersi wspomaganej próżnią są:

 • Guz piersi widoczny w USG o cechach zmiany łagodnej (BI-RADS 4a) nie znajdujący się bezpośrednio pod brodawką sutkową (istnieje ryzyko wciągnięcia brodawki po zabiegu)
 • Zmiana o charakterze rozrostu do światła torbieli/przewodu mlekowego widoczna w USG

Należy rozróżnić biopsję piersi wspomaganą próżnią od biopsji gruboigłowej piersi. Ta druga pobiera jedynie niewielkie wycinki z guza, jej celem jest diagnostyka charakteru guza a nie jego usunięcie. Biopsję gruboigłową zalecamy w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że guz piersi jest rakiem (BI-RADS 4b, 4c i 5).

3. Od kiedy będzie możliwość wykonania tego badania w ZZOZ w Wadowicach, w które dni, jaki będzie czas oczekiwania?

Dni będą ustalane z miesiąca na miesiąc, czas oczekiwania nie powinien być dłuższy niż kilka tygodni – będzie tutaj decydowała ilość pacjentów w danym miesiącu, którzy będą zakwalifikowani na zabieg.
Na początku planujemy kwalifikację do badania w gabinecie Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w piątki od godz.15.00.
Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej.

4. Kto powinien dać skierowanie na to badanie?

Lekarz specjalista, najlepiej chirurg, chirurg onkolog, ginekolog itp.

5. Jak należy przygotować się do badania?

Pacjent musi mieć oznaczony układ krzepnięcia krwi (INR, APTT) a w przypadku zażywania leków przeciwkrzepliwych także morfologię krwi. W dniu zabiegu powinien zażyć wszystkie leki które przyjmuje stale. Pacjenci leczeni warfaryną/acenokumarolem powinni mieć zmodyfikowane leczenie na heparyny drobnocząsteczkowe przed zabiegiem. Nie ma ograniczeń co do posiłków.

6. Jakie są zalety wykonania tego badania, jakie przeciwwskazania?

Zalety:

 • Szybkość wykonania
 • Brak konieczności pozostawania na oddziale po zabiegu
 • Brak szwów
 • Dobry efekt kosmetyczny
 • Jednoczesna weryfikacja zmiany i jej usunięcie
 • Bezbolesny zabieg i brak bólu pooperacyjnego

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • Brak zgody pacjenta na badanie
 • Nieprawidłowy poziom parametrów krzepnięcia krwi (o dyskwalifikacji pacjenta decyduje lekarz wykonujący badanie po zapoznaniu się ze wszystkimi wynikami i zbadaniu pacjenta)
 • Uczulenie na dostępne środki znieczulające

Przeciwwskazania względne:

 • Ciąża
 • Uczulenie na lignokainę (jako, że jest to standardowo stosowany środek znieczulający, w przypadku uczulenia należy przedstawić zaświadczenie od alergologa jakim preparatem można pacjenta znieczulić)
 • Nieuregulowane nadciśnienie tętnicze (większe ryzyko krwawienia)

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Wadowice, 23.07.2020r.

Scroll Up