Aktualności


Biała niedziela w ZZOZ w Wadowicach

Data:
Kategoria: Bez kategorii

W dniu 10.12.2017r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizowana została „Biała Niedziela”. Mieszkańcy Powiatu Wadowickiego przybyli licznie, aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych oraz z badań USG tarczycy, EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru glikemii i kwasu moczowego, oznaczenia BMI oraz edukacji na temat zasad zdrowego odżywiania.
Przeprowadzona podczas trwania „Białej Niedzieli” ankieta satysfakcji wskazała na wysoki poziom zadowolenia pacjentów. Pozytywnie oceniono poziom obsługi lekarskiej i pielęgniarskiej, pozostałego personelu uczestniczącego w akcji oraz jakość wykonanych badań. W akcji bezpłatnych badań pacjenci chętnie wezmą udział ponownie, sugerując umożliwienie im konsultacji specjalistycznych lekarza angiologia, onkologa, dermatologa, ginekologa, endokrynologa, chorób płuc, ortopedy, okulisty, laryngologa, reumatologa, kardiologa oraz w badaniach USG żył, USG jamy brzusznej, echo serca, cytologii oraz mammografii.

Pacjenci wyrażali opinię, że akcja została przygotowana profesjonalnie i z troską o pacjenta.

My dziękujemy Pacjentom za liczny udział w badaniach.

W Centralnym Laboratorium przebadanych zostało 231 osób, którym wykonano 2080 badań (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, morfologia, chlorki, potas, sód, TSH, FT4, ). Wykonano 31 konsultacji kardiologicznych, 25 konsultacji endokrynologicznych, 14 konsultacji diabetologiczno-internistycznych. Przeprowadzono również badanie EKG u 60 osób, 31 z nich miało wykonane badanie bezpośrednio przed konsultacją kardiologiczną, natomiast wśród pozostałych badanych 4 osoby z uwagi na nieprawidłowy zapis zostały bezpośrednio skierowane na konsultację lekarską – kardiologiczną. Wśród tych osób było 14 letnie dziecko, które w wyniku przeprowadzonej konsultacji kardiologicznej otrzymało zalecenia do konsultacji w Poradni Kardiologii Dziecięcej. Wykonano 124 pomiary ciśnienia tętniczego krwi, 31 pomiarów wykonano bezpośrednio przed konsultacją kardiologiczną, wśród pozostałych pacjentów 5 osób z uwagi na nieprawidłowy zapis skierowano bezpośrednio na badanie EKG i do konsultacji internistycznej. Badanie USG tarczycy wykonano u 25 pacjentów, uzyskano tylko 6 wyników mieszczących się w fizjologicznej normie, pozostałym osobom wydano zalecenia odnośnie dalszego postępowania. U 92 osób wykonano pomiar glikemii.
Z uzyskanych wyników 19 osób poinformowano o konieczności dalszej diagnostyki u lekarza rodzinnego. 10 osobom wykonano pomiar hemoglobiny glikowanej (HBA1C) z czego 2 osoby skierowano na konsultację diabetologiczną. U 20 osób wykonano pomiar kwasu moczowego z czego 3 wyniki odbiegały od normy, zalecono konsultację u lekarza rodzinnego.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w Białej Niedzieli oraz pozytywne opinie wyrażone w przeprowadzonym badaniu satysfakcji Pacjenta. W oparciu o oczekiwania Państwa odnośnie świadczeń dostępnych podczas podobnych inicjatyw, planujemy w 2018r. cykliczne prowadzenie podobnych akcji profilaktyczno – edukacyjnych dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego.

Bardzo dziękujemy również całemu personelowi lekarskiemu, pielęgniarskiemu, pracownikom Centralnego Laboratorium oraz pozostałym osobom zaangażowanym w „Białą Niedzielę” za aktywny udział, okazane wsparcie i empatię podczas przeprowadzanej akcji profilaktyczno – edukacyjnej.

Scroll Up