Aktualności


ZZOZ w Wadowicach poszerza swoją działalność

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

W 2020 roku Oddział Chirurgii Urazowej Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach znacząco poszerzył spektrum wykonywanych świadczeń medycznych o procedury z zakresu ortopedii i przyjął nazwę Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Do dyspozycji pacjentów oddano 17 nowych łóżek.

Rocznie z oferty zabiegowej Oddziału korzysta około 1100 osób cierpiących na schorzenia układu narządów ruchu. Warto zaznaczyć, że do 2019 roku wykonywanie zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego było znacznie ograniczone. W 2020, bardzo trudnym dla działań prorozwojowych, roku zespół lekarzy wykonał jednak ok. dwa razy więcej świadczeń w stosunku do lat ubiegłych, co zwiększyło dostępność tych procedur. Od początku 2021 roku Szpital w dalszym ciągu rozwija wykonywanie świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby zachować możliwość wykonywania endoprotez stawu biodrowego z korzystnym współczynnikiem rozliczeniowym 1,2, w tym roku lekarze muszą przeprowadzić minimum 90 zabiegów.

Od bieżącego roku Szpital rozpoczął również, nie realizowane przez Szpital nigdy wcześniej, operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego w ramach kontraktu z NFZ. To efekt wspólnego wysiłku personelu medycznego i dyrekcji ZZOZ w Wadowicach. W 2020 roku lekarze wykonali 42 pierwsze zabiegi tego typu. Dzięki temu, praca naszych lekarzy została pozytywnie oceniona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu prof. dr hab. n. med. Juliana Dutkę oraz Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Wykonanie wymaganej liczby udanych zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego i ich przychylne zaopiniowanie, pozwoliły na zawarcie umowy między ZZOZ w Wadowicach a Narodowym Funduszem Zdrowia na 2021 rok. W celu utrzymania możliwości wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego, w tym roku lekarze muszą przeprowadzić ich ponad 40.

Co ważne, wymienione świadczenia medyczne są świadczeniami priorytetowymi dla MOW NFZ, dlatego finansowane są po realnym wykonaniu i wysokość kontraktu w tym zakresie co kwartał się zwiększa. Do tej pory, w styczniu i lutym 2021 roku łącznie wszczepiono 15 endoprotez stawu kolanowego oraz 21 endoprotez stawu biodrowego. Prognozowana liczba zabiegów wykonania  endoprotez stawu kolanowego w bieżącym roku to ok. 130.

Osoby skarżące się na dolegliwości układu narządów ruchu zapraszamy do korzystania z usług Poradni Ortopedycznej, działającej w ZZOZ przy ulicy Karmelickiej 5 w Wadowicach.

Terminy dla osób skierowanych na zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego są nieodległe – na chwilę obecną Szpital zapisuje na czerwiec 2021 roku. Do tego czasu zaplanowano wykonanie kolejnych 50 endoprotez stawu biodrowego oraz 50 endoprotez stawu kolanowego.

 

Scroll Up