Aktualności


Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Dnia 20 kwietnia 2018 roku Starszy Ratownik Medyczny z ZZOZ w Wadowicach, Pan Tadeusz Dubel, przeprowadził kolejne szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie postępowania
z poszkodowanym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i innych sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

Program szkolenia obejmował tematy:

  • bezpieczeństwo własne
  • wzywanie pomocy
  • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • postępowanie w zadławieniu
  • postępowanie w sytuacjach: omdlenia, zawału mięśnia sercowego, napadu astmy, napadu padaczki, hipoglikemii, zatrucia tlenkiem węgla, udaru mózgu
  • tamowanie krwotoków
  • postępowanie z pacjentem urazowym

Program szkolenia jest zgodny z wytycznymi European Resuscitation Council, International Trauma Life Support.

Scroll Up