Aktualności


Sprzęt i aparatura medyczna za 8,8 mln złotych jeszcze w tym roku

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Z ogromną radością informujemy, iż nasze starania o otrzymanie unijnego dofinansowania, rozpoczęte w październiku 2016 roku zostały zakończone sukcesem. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił rozstrzygnięcie Projektu Subregionalnego w ramach poddziałania 12.1.3. Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym na lata 2014-2020, tytuł: Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Nasz wniosek przeszedł pozytywną weryfikację na 3 etapach (formalny, merytoryczny i finansowy) i uzyskał drugi najwyższy wynik. Całkowita wartość dofinansowania dla naszej Jednostki wyniesie ponad 8,8 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu Wadowickiego. Realizacja projektu planowana jest na 2018 rok.

Zakup urządzeń w ramach przyznanego dofinansowania zapewni szerszą i nowoczesną diagnostykę onkologiczną, zwiększy dostępność do badań endoskopowych (diagnostyka nowotworowa i innych schorzeń przewodu pokarmowego) i pozwoli na zastosowanie nowych metod leczenia, umożliwi wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej oraz spowoduje włączenie do wachlarza usług nowych świadczeń, między innymi:

  • diagnostyka padaczek i guzów mózgu – badanie EEG,
  • nowoczesna diagnostyka raka piersi – badanie mammotomiczne,
  • diagnostyka raka szyjki macicy,
  • prewencja i diagnostyka raka pęcherza moczowego,
  • badanie zmian patologicznych oka,
  • tomografia dna oka,
  • diagnostyka USG 4D wad płodu, zatorowości, zakrzepicy,
  • szeroko pojęta diagnostyka nowotworowa za pomocą nosofiberoskopu.

Dotacja pozwoli na wymianę zużytego instrumentarium bloku operacyjnego i rozwój nowoczesnych technik operacyjnych, między innymi ginekologicznych oraz metodą laparoskopową.

W ramach projektu planowany jest również zakup drobnego sprzętu (m.in. podnośniki, wózki inwalidzkie, itp.), co zagwarantuje bezpieczeństwo i higienę pracy, a także pomoże w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz zakup urządzeń i sprzętu dla poradni specjalistycznych (chirurgii, laryngologii, okulistyki, urologii), co pozwoli zwiększyć realizację ambulatoryjnych procedur zabiegowych.

Poza sferą medyczną projekt obejmie modernizację i rozbudowę systemu informatycznego w Zespole oraz zakup serwerów baz danych, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Scroll Up