Aktualności


Rozpoczęcie projektu nadbudowy Szpitala.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach rozpoczął realizację bardzo dużej inwestycji w ramach Działania 14.1REACT –EU dla zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –  2020. Inwestycja dotyczy projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu „E” o dwie kondygnacje wrazz niezbędnym wyposażeniem”.

Kwota prac budowlanych wynosi: 32 411 203,15 zł, a wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma Warbud S.A.

W dniach 08.06-09.06.2022 roku Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach Pani Barbara Bulanowska podpisała porozumienie ze Starostą Powiatu Wadowickiego Panem Eugeniuszem Kurdasem w sprawie przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie projektu w kwocie 15 000 000 zł oraz umowę dotacyjną z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Witoldem Kozłowskim na dofinansowanie projektu
w maksymalnej kwocie 14 999 999,99 zł.

Obecny projekt jest kontynuacją projektu, pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E” realizowanego przez Powiat Wadowicki. Przedmiotem projektu była rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E.

Obecna inwestycja zakłada wykonanie nadbudowy 2 kondygnacji istniejącego Pawilonu E Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach wraz z niezbędnym wyposażeniem, celem przeniesienia 2 Oddziałów Chorób Wewnętrznych na najwyższe piętro pawilonu E oraz celem uruchomienia Ośrodka Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej, w tym konsolidacja pracowni diagnostycznych (obecnie rozmieszczonych w różnych częściach jednostki) i Oddział Chirurgii I Dnia z dwoma salami operacyjnymi. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie transmisji wewnątrzszpitalnych oraz na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów
w zakresie świadczeń niezrealizowanych w okresie pandemii.

Planowana powierzchnia dla 2 nowych kondygnacji wynosi: 2 464,54 m2.

Projekt przyczyni się do uporządkowania funkcji Szpitala poprzez racjonalne rozmieszczenie oddziałów w ramach zasobów infrastrukturalnych oraz powoli na podniesienie jakości udzielanych świadczeń dzięki, dostępowi do niezbędnej, nowoczesnej aparatury medycznej.

Ta ogromna inwestycja jest przełomowym momentem dla naszego Szpitala, gdyż dzięki niej będziemy mogli rozpocząć udzielanie świadczeń, których do tej pory nie mogliśmy realizować ze względu na bariery infrastrukturalne. W ostatnim czasie staramy się prężnie rozwijać,
a ta inwestycja jest kolejnym potężnym krokiem w tym rozwoju.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2023 roku. Mamy nadzieję, że przebiegnie ona bez opóźnień i jak najszybciej będzie mogła służyć naszym Pacjentom.

Scroll Up