Aktualności


Rehabilitacja dla osób, które przeszły COVID-19

Data:
Kategoria: COVID-19

Szanowni Pacjenci,

uprzejmie informujemy, że ZZOZ w Wadowicach realizuje program rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19 i do tej pory skarżą się na dolegliwości związane ze sprawnością oddechową. Program został przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie Ministra Zdrowia.

Według szacunków powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem występują u przynajmniej jednej trzeciej pacjentów. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe. W powrocie do pełnej sprawności pomaga profesjonalna rehabilitacja.

ZZOZ w Wadowicach prowadzi program w warunkach ambulatoryjnych, w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (pawilon E). Pacjenci powinni zgłosić się do Zakładu ze skierowaniem wystawionym przez lekarza POZ lub specjalistę, po upływie 2 tygodni od zakończenia leczenia po chorobie COVID-19.

W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją Zakładu Rehabilitacji Leczniczej: 33 87 21 200 wewn. 423.

Scroll Up