Aktualności


Realizacja projektu pn. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”

Data:
Kategoria: Bez kategorii

W dniu 5 maja 2020 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Powyższy projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie).

Wsparcie otrzymane z Funduszów Europejskich umożliwi zakup m.in. kardiomonitorów, respiratora karetkowego, skanera do aparatu Rtg, myjni dezynfektora, komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej, wózka do przewożenia chorych w pozycji leżącej, komory izolacyjnej do transportu pacjenta oraz środków ochrony indywidualnej.

Wartość projektu jest na kwotę 765.865,52 zł, w tym 519.235,69 zł z Unii Europejskiej, natomiast 91.629,83 zł z Budżetu Państwa. Dodatkowo otrzymamy ambulans z pełnym wyposażeniem i sprzętem do dezynfekcji powierzchni o wartości 619 299,85 zł. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

 

Scroll Up