Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


UWAGA!!! Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 15-01-2021

dodano 22-01-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 23-12-2020

dodano 30-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez:
– ratownika medycznego,
– ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
– ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego.

Pliki do pobrania:

dodano 10-12-2020

dodano 18-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez:
– ratownika medycznego,
– ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
– ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego.

Pliki do pobrania:

dodano 27-10-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez:
– ratownika medycznego,
– ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
– ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego.

Pliki do pobrania:

dodano 04-08-2020

dodano 12-08-2020

Scroll Up