Aktualności


Ratownik z ZZOZ w Wadowicach przeprowadził szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w Liceum Ogólnokształcącym w Kalwarii Zebrzydowskiej

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Dnia 20 marca 2018 roku Starszy Ratownik Medyczny z ZZOZ w Wadowicach, Pan Tadeusz Dubel, przeprowadził szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z poszkodowanym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i innych sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

Program szkolenia obejmował tematy:

  • bezpieczeństwo własne,
  • wzywanie pomocy,
  • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • postępowanie w zadławieniu,
  • postępowanie w sytuacjach: omdlenia, zawału mięśnia sercowego, napadu astmy, napadu padaczki, hipoglikemii, zatrucia tlenkiem węgla, udaru mózgu,
  • tamowanie krwotoków,
  • postępowanie z pacjentem urazowym.

Program szkolenia jest zgodny z wytycznymi European Resuscitation Council, International Trauma Life Support. W kwietniu podobne szkolenie zostanie przeprowadzone w Liceum
w Wadowicach.

Scroll Up