• Zakup dwóch ambulansów sanitarnych celem wymiany środków transportu dla potrzeb ratownictwa medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
  • Budowa lądowiska dla helikopterów służącego poprawie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach.
Scroll Up