Aktualności


Program bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita grubego.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającym programie „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”, w ramach którego można wykonać bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość aktywności zawodowej − zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatów wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące raka jelita grubego, w przedziałach wiekowych:

  • od 50 do 65 roku życia
  •  od 40 do 49 roku życia – mające krewnego w linii prostej, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • od 25 do 49 roku życia –  z rodziny z zespołem Lyncha
  • od 20 do 49 roku życia –  pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej, gruczolakowatej – FAP

Do badania nie kwalifikują się osoby, które miały wykonywane badanie kolonoskopowe w ramach NFZ w ciągu ostatnich 10 lat.

 Ze względu na to, że Panowie częściej zapominają o swoim zdrowiu, szczególnie gorąco zachęcamy mężczyzn do udziału w badaniach!

Każdy uczestnik może skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną/ opieki osoby trzeciej nad osobą po znieczuleniu. W tym celu należy wypełnić „Wniosek o zwrot kosztów dojazdu” oraz „Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną/opieki osoby trzeciej nad osobą po znieczuleniu”. Druki dostępne pod adresem https://www.kolonoskopiawadowice.pl/do-pobrania/ oraz w biurze projektu podczas rejestracji.

 Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie internetowej  https://www.kolonoskopiawadowice.pl/

Program realizowany jest przy wsparciu środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, dotacji celowej z budżetu krajowego oraz wkładu własnego ZZOZ w Wadowicach.

Scroll Up