Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


UWAGA!!! Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-12-2020

dodano 21-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach zatrudni pielęgniarki i położne do pracy w oddziałach szpitala.

Pliki do pobrania:

dodano 07-08-2020

Scroll Up