Aktualności


20 kwietnia 2019 roku (Wielka Sobota) Centralne Laboratorium nie będzie przyjmowało pacjentów ambulatoryjnych (za wyjątkiem pilnych przypadków – skierowanie z adnotacją “Pilne”, opieczętowane przez lekarza).


Poradnia Dermatologiczna – porady odpłatne – SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści informacji ze stanem faktycznym wszelkich zapisów dotyczących ZZOZ w Wadowicach, które ukazują się na innych stronach internetowych i nie są autoryzowane.

Scroll Up