Aktualności


19 marca 2018 roku – OTWARCIE PORADNI DERMATOLOGICZNEJ – porady odpłatne – SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Sprzęt i aparatura medyczna za 8,8 mln złotych jeszcze w tym roku.


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści informacji ze stanem faktycznym wszelkich zapisów dotyczących ZZOZ w Wadowicach, które ukazują się na innych stronach internetowych i nie są autoryzowane.

Scroll Up