Lekarz – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń gwarantowanych.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarze w poradniach specjalistycznych: dla kobiet, neonatologicznej, onkologicznej, okulistycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz anestezjolog – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Blok Porodowy:

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz geriatra.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz internista – Oddziały wewnętrzne:

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarzy systemu – Dział Pomocy Doraźnej w Wadowicach – specjalistyczny zespoły ratownictwa medycznego:

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz systemu – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetka transportowa przy SOR z CIP.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2021r.:

 • lekarz w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny);
 • lekarz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny), Oddział Wewnętrzny I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Wewnętrzny II;
 • lekarz systemuSzpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzkaretka transportowa przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarz systemuDział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach i Andrychowie);
 • lekarzPodstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • lekarzporadnie specjalistyczne: neonatologiczna, onkologiczna, okulistyczna, chorób płuc i gruźlicy, psychologiczna;
 • lekarz – Podstawowa Opieka Zdrowotna;

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Dietetyczka.

Pliki do pobrania:

dodano 07-03-2018


Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 02-03-2018


Lekarze w poradniach specjalistycznych: pediatrycznej, internistycznej, anestezjologicznej, laryngologicznej, onkologicznej, medycyny pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 07-02-2018


Ratownik medyczny.

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2018


Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2018


Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 stycznia 2021r.:

 • lekarz w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny);
 • lekarz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny), Oddział Wewnętrzny I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Wewnętrzny II;
 • lekarz systemuSzpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzkaretka transportowa przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarz systemuDział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach i Andrychowie);
 • lekarzPodstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • lekarzporadnie specjalistyczne: neonatologiczna, onkologiczna, okulistyczna;
 • lekarz – Podstawowa Opieka Zdrowotna;

Pliki do pobrania:

dodano 22-01-2018

dodano 26-01-2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz wykonywania badań diagnostycznych usg na potrzeby ZZOZ w Wadowicach w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Pliki do pobrania:

dodano 19-12-2017

dodano 27-12-2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.:

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2017

dodano 22-12-2017


Diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi – Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej:

Pliki do pobrania:

dodano 04-12-2017


Pielęgniarka, położna oddziały Szpitala Powiatowego:
Pliki do pobrania:

dodano 13-11-2017


Ratownik medyczny (wolontariat)Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, Oddziały Szpitala Powiatowego:
Pliki do pobrania:

dodano 25-07-2017

Scroll Up