ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przez:
– ratownika medycznego,
– ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
– ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego

w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Pliki do pobrania:

dodano 16-07-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w SOR z CIP na okres od 01.08.2018 do 31.07.2019.

Pliki do pobrania:

dodano 13-07-2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 27-06-2018

dodano 02-07-2018


Księgowy do pracy w Dziale Ekonomiczno-Finansowym.

Pliki do pobrania:

dodano 20-06-2018


Lekarz systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć (SOR z CIP) oraz w karetce transportowej przy SOR z CIP.

Pliki do pobrania:

dodano 20-06-2018


Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez położną w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 14-06-2018

dodano 22-06-2018


Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2021r.:

 • lekarz w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny);
 • lekarz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny), Oddział Wewnętrzny I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Wewnętrzny II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarzSzpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzkaretka transportowa przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarz systemuDział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzPodstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • lekarzporadnie specjalistyczne: neonatologiczna, onkologiczna, okulistyczna, dla kobiet;
 • lekarzświadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz – Poradnia Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 14-06-2018

dodano 25-06-2018


Staż na stanowiskach:

 • referent,
 • rejestratorka medyczna,
 • sekretarka medyczna.

Pliki do pobrania:

dodano 22-05-2018


Diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi.

Pliki do pobrania:

dodano 22-05-2018


Konkurs ofert w przedmiocie:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2021,

Pliki do pobrania:

dodano 21-05-2018

dodano 04-06-2018


Konkurs ofert w przedmiocie wykonywania czynności ratunkowych:

 • ratownik medyczny,
 • ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
 • ratownik medyczny lub ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, pełniący funkcję kierownika zespołu podstawowego,

Pliki do pobrania:

dodano 18-05-2018

dodano 29-05-2018


Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2021r.:

 • lekarz w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny);
 • lekarz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny), Oddział Wewnętrzny I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Wewnętrzny II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarzSzpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzkaretka transportowa przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarz systemuDział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzPodstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • lekarzporadnie specjalistyczne: neonatologiczna, onkologiczna, okulistyczna, ginekologiczna, urologiczna
 • lekarz – Poradnia Rehabilitacyjna w Dziale Rehabilitacji Medycznej;
 • lekarzświadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz – Poradnia Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 11-05-2018

dodano 21-05-2018


Lekarz – Poradnia Medycyny Pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 08-05-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje:

 • lekarzy systemu – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, karetka transportowa przy SOR z CIP;
 • lekarzy systemu – Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego);
 • lekarzy internistów – Oddziały Wewnętrzne;
 • lekarza geriatrę – Oddział geriatryczny;
 • lekarzy anestezjologów – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Blok Porodowy;
 • lekarza neonatologa lub pediatrę – Poradnia Neonatologiczna, Oddział Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarza onkologa – Poradnia Onkologiczna;
 • lekarza okulistę – Poradnia Okulistyczna;
 • lekarzy – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarza – Poradnia Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 08-05-2018


Ratownik medyczny.

Pliki do pobrania:

dodano 08-05-2018


Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

Pliki do pobrania:

dodano 08-05-2018


Pielęgniarka, położna oddziały Szpitala Powiatowego:
Pliki do pobrania:

dodano 08-05-2017


Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 maja 2018r. do 31 kwietnia 2021r.:

 • lekarz w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny), Oddział Noworodków i Wczesniaków;
 • lekarz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacjiOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (blok operacyjny), Oddział Wewnętrzny I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddział Wewnętrzny II, Oddział Noworodków i Wczesniaków;
 • lekarzSzpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzkaretka transportowa przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarz systemuDział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzPodstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • lekarzporadnie specjalistyczne: neonatologiczna, onkologiczna, okulistyczna, ginekologiczna;
 • lekarz – Poradnia Rehabilitacyjna w Dziale Rehabilitacji Medycznej;
 • lekarzświadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz – Poradnia Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 20-04-2018

dodano 27-04-2018


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje lekarzy ze specjalizacją co najmniej I stopnia: choroby wewnętrzne, do składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 18-04-2018


Konkurs ofert w przedmiocie wykonywania czynności ratunkowych:

 • ratownik medyczny,
 • ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
 • ratownik medyczny lub ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, pełniący funkcję kierownika zespołu podstawowego,

Pliki do pobrania:

dodano 16-04-2018

dodano 26-04-2018


Lekarz – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń gwarantowanych.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarze w poradniach specjalistycznych: dla kobiet, neonatologicznej, onkologicznej, okulistycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz anestezjolog – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Blok Porodowy:

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz geriatra.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz internista – Oddziały wewnętrzne:

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarzy systemu – Dział Pomocy Doraźnej w Wadowicach – specjalistyczny zespoły ratownictwa medycznego:

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Lekarz systemu – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetka transportowa przy SOR z CIP.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2018


Kierowca z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 02-03-2018


Lekarze w poradniach specjalistycznych: pediatrycznej, internistycznej, anestezjologicznej, laryngologicznej, onkologicznej, medycyny pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 07-02-2018


Ratownik medyczny.

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2018


Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2018


Diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi – Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej:

Pliki do pobrania:

dodano 04-12-2017


Ratownik medyczny (wolontariat)Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, Oddziały Szpitala Powiatowego:
Pliki do pobrania:

dodano 25-07-2017

Scroll Up