Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


UWAGA!!! Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie przez lekarza biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią pod kontrolą usg na potrzeby ZZOZ w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 26-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę dziedzinie rehabilitacji medycznej w Dziale Rehabilitacji Medycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 23-06-2020

dodano 30-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 22-06-2020

dodano 30-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 18-06-2020

dodano 24-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 17-06-2020

dodano 24-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 17-06-2020

dodano 24-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg przezciemiączkowego na potrzeby Poradni Neonatologicznej Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 17-06-2020

dodano 24-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 02-06-2020

dodano 10-06-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń.

Pliki do pobrania:

dodano 19-05-2020

dodano 22-05-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 13-05-2020

dodano 20-05-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-05-2020

dodano 19-05-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Dziecięcym,
  • Oddziale Chirurgii Urazowej,
  • Oddziale Chirurgii Ogólne;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach:
  • okulistycznej,
  • dla kobiet,
  • gastroenterologicznej,
  • chorób zakaźnych i hepatologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 16-04-2020

dodano 24-04-2020


ZZOZ w Wadowicach zatrudni osobę na stanowisku Głównego Księgowego / Głównej Księgowej.

Pliki do pobrania:

dodano 15-04-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Wewnętrznym I,
  • Oddziale Wewnętrznym II,
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Dziecięcym,
  • Oddziale Chirurgii Urazowej,
  • Oddziale Chirurgii Ogólne;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach:
  • okulistycznej,
  • dla kobiet,
  • chorób zakaźnych i hepatologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 18-03-2020

dodano 25-03-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 18-03-2020

dodano 25-03-2020


ZZOZ w Wadowicach zatrudni psychologa/psychoterapeutę do pracy w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterpeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2020


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 02-03-2020


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 02-03-2020


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Opiekuna medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 02-03-2020


ZZOZ w Wadowicach PILNIE zatrudni pielęgniarki i położne do pracy w oddziałach Szpitala Powiatowego.

Pliki do pobrania:

dodano 02-03-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Wewnętrznym I,
  • Oddziale Wewnętrznym II,
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Dziecięcym,
  • Oddziale Chirurgii Urazowej,
  • Oddziale Chirurgii Ogólne;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach:
  • okulistycznej,
  • dla kobiet,
  • chorób zakaźnych i hepatologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 07-02-2020

dodano 21-02-2020

dodano 24-02-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 07-02-2020

dodano 21-02-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Wewnętrznym I,
  • Oddziale Wewnętrznym II,
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Dziecięcym,
  • Oddziale Chirurgii Urazowej,
  • Oddziale Chirurgii Ogólne;
 • lekarza pozostającego poza ZZOZ w Wadowicach w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach:
  • okulistycznej,
  • dla kobiet,
  • chirurgicznej,
  • ortopedycznej,
  • chorób zakaźnych i hepatologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 15-01-2020

dodano 24-01-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

Pliki do pobrania:

dodano 10-01-2020

dodano 24-01-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 10-01-2020

dodano 24-01-2020


Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice.

Pliki do pobrania:

dodano 03-01-2020


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 24-12-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 24-12-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 13-12-2019

dodano 20-12-2019

dodano 24-12-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Wewnętrznym I,
  • Oddziale Wewnętrznym II,
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w:
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny),
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków,
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
  • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
  • Oddziale Dziecięcym,
  • Oddziale Chirurgii Urazowej,
  • Oddziale Chirurgii Ogólne;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach:
  • okulistycznej,
  • dla kobiet,
  • neurologicznej,
  • chorób zakaźnych i hepatologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;
 • udział w konsylium lekarskim w ramach Pakietu Onkologicznego;

Pliki do pobrania:

dodano 13-12-2019

dodano 20-12-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

Pliki do pobrania:

dodano 12-12-2019

dodano 24-12-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, neurologicznej, urologicznej, chorób zakaźnych i hepatologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;
 • udział w konsylium lekarskim w ramach Pakietu Onkologicznego;

Pliki do pobrania:

dodano 27-11-2019

dodano 11-12-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 27-11-2019

dodano 06-12-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy rezydentów specjalizujących się w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Pliki do pobrania:

dodano 22-11-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy ginekologów do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 22-11-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Lekarzy systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 22-11-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Psychologa.

Pliki do pobrania:

dodano 22-11-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 19-11-2019

dodano 27-11-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

Pliki do pobrania:

dodano 19-11-2019

dodano 27-11-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, neurologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 19-11-2019

dodano 27-11-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Opiekuna medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 30-10-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy ginekologów do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 30-10-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, neurologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 21-10-2019

dodano 30-10-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Psychologa do pracy w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Pliki do pobrania:

dodano 17-10-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Lekarzy Pediatrów do pracy w Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 17-10-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć w okresie od 1 listopada 2019r. do 31 października 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 14-10-2019

dodano 25-10-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć w okresie od 1 października 2019r. do września 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 13-09-2019

dodano 26-09-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach w okresie od 1 października 2019r. do 30 września 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 13-09-2019

dodano 26-09-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przez:
– ratownika medycznego,
– ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
– ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego
w okresie od 01.10.2019r. Do 30.09.2020r.

Pliki do pobrania:

dodano 12-09-2019

dodano 26-09-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: oddziałach Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach, karetce transportowej przy SOR z CIP, Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, podstawowej nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, świadczeń gwarantowanych w poz, poradniach Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, w Poradni Medycyny Pracy w okresie od 1 października 2019r. do 30 września 2022r.

Pliki do pobrania:

dodano 09-09-2019

dodano 26-09-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Inspektora/Specjalistę w Dziale Technicznym.

Pliki do pobrania:

dodano 30-08-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Pliki do pobrania:

dodano 13-08-2019

dodano 26-08-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 13-08-2019

dodano 09-09-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na:

 • pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej, ortopedycznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 12-08-2019

dodano 27-08-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego.

Pliki do pobrania:

dodano 31-07-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni preparatora do Pracowni Patomorfologii.

Pliki do pobrania:

dodano 26-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje osób do pracy na stanowisku Opiekuna medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 24-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na:

 • pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej, ortopedycznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 22-07-2019

dodano 29-07-2019

dodano 30-07-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 18-07-2019

dodano 23-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 16-07-2019

dodano 22-07-2019

dodano 23-07-2019

dodano 25-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje Zastępcy Kierownika Apteki Szpitalnej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje technika sterylizacji medycznej do pracy w Centralnej Sterylizatorni.

Pliki do pobrania:

dodano 05-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na wykonywanie czynności ratunkowych przez:

 • ratownika medycznego;
 • ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego;
 • ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego;

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2019

dodano 22-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na:

 • pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2019

dodano 17-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej.

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 28-06-2019

dodano 02-07-2019

dodano 15-07-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert. Dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.

Na okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 28-06-2019

dodano 15-07-2019

dodano 17-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 14-06-2019

dodano 25-06-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć na okres od 01.08.2019r. do 30.07.2020r..

Pliki do pobrania:

dodano 13-06-2019

dodano 26-06-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni sekretarkę medyczną w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 13-06-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy specjalizujących się w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego.

Pliki do pobrania:

dodano 06-06-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 06-06-2019

Scroll Up