ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni inspektora w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześńiaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: ortopedycznej, okulistycznej, dla kobiet;
 • lekarzy w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni ratownika medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni psychologa do pracy w Oddziale Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 04-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni konserwatora urządzeń elektrycznych w Dziale Technicznym.

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześńiaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: ortopedycznej, okulistycznej, dla kobiet, endokrynologicznej;
 • lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarzy w Poradni Medycyny Pracy;
 • lekarza w zakresie wykonywania biopsji cienkoigłowych oraz diagnostyka cytologiczna pobranego materiału na potrzeby Powiatowej Przychodni Specjalistycznej;

Pliki do pobrania:

dodano 18-01-2019

dodano 29-01-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 18-01-2019

dodano 29-01-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni sekretarkę medyczną do pracy w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 15-01-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarza endokrynologa do pracy na Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 08-01-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni psychologa do pracy na Oddziale Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 08-01-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy na Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 07-01-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy do pracy na Oddziale Wewnętrznym I oraz Wewnętrznym II.

Pliki do pobrania:

dodano 21-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego II.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Działu Technicznego.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni archiwistę.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej,
 • lekarza do pracy w Poradni medycyny Pracy,
 • pielęgniarek i położnych do pracy w oddziałach szpitala.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2018

dodano 24-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześńiaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: ortopedycznej, okulistycznej, dla kobiet;
 • lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarzy w Poradni Medycyny Pracy;
 • lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Dziale Rehabilitacji Medycznej;

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2018

dodano 21-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5 zatrudni technika elektroradiologii do pracy  w Pracowni RTG.

Pliki do pobrania:

dodano 11-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześńiaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: ortopedycznej, okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, rehabilitacyjnej;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradniach: leczenia uzależnień, psychologicznej, zdrowia psychicznego;
 • lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarzy w Poradni Medycyny Pracy;
 • specjalistę rehabilitacji ruchowej w Dziale Rehabilitacji Medycznej;
 • lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Dziale Rehabilitacji Medycznej;
 • wykonywanie usług medycznych w zakresie świadczeń Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Centralnego Laboratorium;

Pliki do pobrania:

dodano 04-12-2018

dodano 14-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie opisów badań RTG oraz wykonywanie badań ultrasonograficznych (wraz z opisem).

Pliki do pobrania:

dodano 28-11-2018


Specjalista ds. Technicznych – Dział Techniczny.

Pliki do pobrania:

dodano 23-11-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • lekarzy internistów w oddziałach szpitalnych;
 • lekarzy systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć;
 • lekarza udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

Pliki do pobrania:

dodano 20-11-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 • w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków;
 • poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześńiaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chirurgii Urazowej;
 • w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: ortopedycznej, okulistycznej, dla kobiet, laryngologicznej;
 • w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 20-11-2018

dodano 27-11-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez:

 • ratownika medycznego;
 • ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego;
 • ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcje kierownika zespołu podstawowego;

Pliki do pobrania:

dodano 16-11-2018

dodano 27-11-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć:

Pliki do pobrania:

dodano 05-11-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarzy specjalistów do:

 • Poradni Dermatologicznej;
 • Poradni Geriatrycznej;
 • Poradni Reumatologicznej;
 • Poradni Chorób Metabolicznych;
 • Poradni Alergologicznej;

Pliki do pobrania:

dodano 18-09-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje:

 • lekarzy systemu – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, karetka transportowa przy SOR z CIP;
 • lekarzy systemu – Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego);
 • lekarzy internistów – Oddziały Wewnętrzne;
 • lekarzy ginekologów – Poradnia dla Kobiet;
 • lekarza neonatologa lub pediatrę – Oddział Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarza onkologa – Poradnia Onkologiczna;
 • lekarza okulistę – Poradnia Okulistyczna;
 • lekarza ortopedy – Poradnia Ortopedyczna oraz Oddział Chirurgii Urazowej;
 • lekarzy – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;

Pliki do pobrania:

dodano 18-09-2018


Lekarze ortopedziOddział Chirurgii Urazowej, Poradnia Ortopedyczna.

Pliki do pobrania:

dodano 07-09-2018


Lekarze do pracy w poradniach specjalistycznych:

 • Dermatologicznej,
 • Geriatrycznej,
 • Reumatologicznej,
 • Laryngologicznej,
 • Okulistycznej i Leczenia Zeza,
 • Ortopedycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 03-08-2018

Scroll Up