ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarki do pobierania krwi w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 17-05-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 10-05-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy chirurgów do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Pliki do pobrania:

dodano 25-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni mechanika samochodowego + kierowcę samochodu sanitarnego nieuprzywilejowanego i dostawczego.

Pliki do pobrania:

dodano 24-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Inspektora w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia.

Pliki do pobrania:

dodano 24-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Specjalistę ds. cyberzagrożeń.

Pliki do pobrania:

dodano 11-04-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej;
 • lekarzy w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 03-04-2019

dodano 19-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni sekretarkę medyczną do pracy w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 02-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • lekarzy systemu – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, karetka transportowa przy SOR z CIP;
 • lekarzy systemu – Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego);
 • lekarzy internistów – Oddziały Wewnętrzne;
 • lekarzy anestezjologów – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Blok Porodowy;
 • lekarzy ginekologów – Poradnia dla Kobiet, Oddział Ginekologiczno-Połozniczy;
 • lekarza neonatologa lub pediatrę – Oddział Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarza onkologa – Poradnia Onkologiczna;
 • lekarza okulistę – Poradnia Okulistyczna;
 • lekarzy – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarza – Poradnia Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 26-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni fizjoterapeutę do pracy w Dziale Rehabilitacji Medycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 26-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarza radiologa.

Pliki do pobrania:

dodano 20-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologii Centralnego Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 20-03-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 19-03-2019

dodano 26-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni inspektora w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześńiaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: ortopedycznej, okulistycznej, dla kobiet;
 • lekarzy w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019

dodano 26-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni ratownika medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni psychologa do pracy w Oddziale Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 04-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni konserwatora urządzeń elektrycznych w Dziale Technicznym.

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy do pracy na Oddziale Wewnętrznym I oraz Wewnętrznym II.

Pliki do pobrania:

dodano 21-12-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni archiwistę.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej,
 • lekarza do pracy w Poradni medycyny Pracy,
 • pielęgniarek i położnych do pracy w oddziałach szpitala.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2018


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie opisów badań RTG oraz wykonywanie badań ultrasonograficznych (wraz z opisem).

Pliki do pobrania:

dodano 28-11-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • lekarzy internistów w oddziałach szpitalnych;
 • lekarzy systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć;
 • lekarza udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

Pliki do pobrania:

dodano 20-11-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarzy specjalistów do:

 • Poradni Dermatologicznej;
 • Poradni Geriatrycznej;
 • Poradni Reumatologicznej;
 • Poradni Chorób Metabolicznych;
 • Poradni Alergologicznej;

Pliki do pobrania:

dodano 18-09-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje:

 • lekarzy systemu – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, karetka transportowa przy SOR z CIP;
 • lekarzy systemu – Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego);
 • lekarzy internistów – Oddziały Wewnętrzne;
 • lekarzy ginekologów – Poradnia dla Kobiet;
 • lekarza neonatologa lub pediatrę – Oddział Noworodków i Wcześniaków;
 • lekarza onkologa – Poradnia Onkologiczna;
 • lekarza okulistę – Poradnia Okulistyczna;
 • lekarza ortopedy – Poradnia Ortopedyczna oraz Oddział Chirurgii Urazowej;
 • lekarzy – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;

Pliki do pobrania:

dodano 18-09-2018


Lekarze do pracy w poradniach specjalistycznych:

 • Dermatologicznej,
 • Geriatrycznej,
 • Reumatologicznej,
 • Laryngologicznej,
 • Okulistycznej i Leczenia Zeza,
 • Ortopedycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 03-08-2018

Scroll Up