Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje pracownika socjalnego do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach:

Pliki do pobrania:

dodano 11-12-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje diagnosty laboratoryjnego z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej:

Pliki do pobrania:

dodano 04-12-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert w przedmiocie:

 • objęcia funkcji: Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana pawła II w Wadowicach w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny), oddziale ginekologiczno-położniczym, oddziale chirurgii ogólnej;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana pawła II w Wadowicach poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny), oddziale ginekologiczno-położniczym, oddziale noworodków i wcześniaków, oddziale wewnętrznym I z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka), oddziale wewnętrznym II, oddziale chirurgii ogólnej, oddziale chirurgii urazowej;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w karetce transportowej przy szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej w Wadowicach (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach i Andrychowie);
 • udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w poradniach specjalistycznych: diabetologicznej, kardiologicznej, chorób naczyń, neurologicznej, chorób płuc i gruźlicy, chorób zakaźnych i hepatologicznej, dla kobiet, chirurgicznej, ortopedycznej, okulistycznej, leczenia zeza, laryngologicznej, neonatologicznej, onkologicznej, rehabilitacyjnej;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz osobę posiadającą kwalifikacje w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (m. in. psychologa, psychoterapeutę) w poradniach Powiatowej Przychodni Specjalistycznej: leczenia uzależnień, psychologicznej, zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego (domowego);
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg narządów leżących powierzchownie, jamy brzusznej, ślinianek i narządów otoczenia, innych narządów oraz biopsji grubo- i cienkoigłowych na potrzeby Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg Doppler Duplex na potrzeby ZZOZ w Wadowicach;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez magistra fizjoterapii w Dziale Rehabilitacji Medycznej w zakresie fizjoterapii domowej;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza dermatologa i wenerologa na rzecz pacjentów Poradni Medycyny Pracy;
 • przeprowadzania konsultacji dermatologicznych w oddziałach Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopii w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. gastroskopii, kolonoskopii;

Pliki do pobrania:

dodano 01-12-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarzy internistów do pracy w oddziałach wewnętrznych:

Pliki do pobrania:

dodano 23-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarzy anestezjologów do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz na Bloku Operacyjnym i Bloku Porodowym:

Pliki do pobrania:

dodano 23-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarzy systemu do pracy w Dziale Pomocy Doraźnej w Wadowicach – specjalistyczne zespóły ratownictwa medycznego stacjonujące w Wadowicach i Andrychowie:

Pliki do pobrania:

dodano 23-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje:

 • lekarzy systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz w karetce transportowej przy SOR z CIP,
 • lekarzy systemu do pracy w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,
 • lekarzy internistów do pracy w Oddziałach Wewnętrznych,
 • lekarzy anestezjologów do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym i Bloku Porodowym,
 • lekarzy ginekologów do pracy w Poradni dla Kobiet,
 • lekarza neonatologa lub pediatrę do pracy w Poradni Neonatologicznej,
 • lekarza do pracy w Poradni Onkologicznej,
 • lekarza okulistę do pracy w Poradni Okulistycznej,
 • lekarzy do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki,
 • lekarzy do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej – świadczenia gwarantowane,

Pliki do pobrania:

dodano 13-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarek i położnych do pracy w oddziałach Szpitala Powiatowego:
Pliki do pobrania:

dodano 13-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje ratownika medycznego do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć (w tym w zespołach transportowych) raz Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego:
Pliki do pobrania:

dodano 13-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach poszukuje ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego:

Pliki do pobrania:

dodano 13-11-2017


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej przy SOR z CIP, Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, podstawowej nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń gwarantowanych w poz, Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w poradniach specjalistycznych w okresie od
1 listopada 2017r . do 31 października 2020r.

dodano 17-10-2017 r.

dodano 30-10-2017 r.


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach zaprasza ratowników medyczynych do współpracy w ramach wolontariatu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz w oddziałach Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach:
Pliki do pobrania:

dodano 25-07-2017

Scroll Up