Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


OFERTA KONKURSOWA

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć w okresie od 1 października 2019r. do września 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 13-09-2019


OFERTA KONKURSOWA

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach w okresie od 1 października 2019r. do 30 września 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 13-09-2019


OFERTA KONKURSOWA

na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przez:
– ratownika medycznego,
– ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
– ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego
w okresie od 01.10.2019r. Do 30.09.2020r.

Pliki do pobrania:

dodano 12-09-2019


OFERTA KONKURSOWA

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: oddziałach Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach, karetce transportowej przy SOR z CIP, Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, podstawowej nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, świadczeń gwarantowanych w poz, poradniach Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, w Poradni Medycyny Pracy w okresie od 1 października 2019r. do 30 września 2022r.

Pliki do pobrania:

dodano 09-09-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Inspektora/Specjalistę w Dziale Technicznym.

Pliki do pobrania:

dodano 30-08-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Pliki do pobrania:

dodano 13-08-2019

dodano 26-08-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 13-08-2019

dodano 09-09-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na:

 • pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej, ortopedycznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 12-08-2019

dodano 27-08-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Kierownika Działu Technicznego.

Pliki do pobrania:

dodano 06-08-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego.

Pliki do pobrania:

dodano 31-07-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni preparatora do Pracowni Patomorfologii.

Pliki do pobrania:

dodano 26-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje osób do pracy na stanowisku Opiekuna medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 24-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na:

 • pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarza w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej, ortopedycznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 22-07-2019

dodano 29-07-2019

dodano 30-07-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 18-07-2019

dodano 23-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 16-07-2019

dodano 22-07-2019

dodano 23-07-2019

dodano 25-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje Zastępcy Kierownika Apteki Szpitalnej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje technika sterylizacji medycznej do pracy w Centralnej Sterylizatorni.

Pliki do pobrania:

dodano 05-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na wykonywanie czynności ratunkowych przez:

 • ratownika medycznego;
 • ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego;
 • ratownika medycznego lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego pełniącego funkcję kierownika zespołu podstawowego;

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2019

dodano 22-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkursy ofert na:

 • pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Wewnętrznym I Oddziale Wewnętrznym II;
 • lekarzy poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Noworodków i Wcześniaków, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Chirurgii Urazowej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
 • lekarzy w karetce transportowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  z Centralną Izbą Przyjęć;
 • lekarzy systemu w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki;
 • lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczeń gwarantowanych;
 • lekarzy w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w poradniach: okulistycznej, dla kobiet, onkologicznej, neurologicznej;
 • lekarza w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2019

dodano 17-07-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej.

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 28-06-2019

dodano 02-07-2019

dodano 15-07-2019


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 ogłasza konkurs ofert. Dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.

Na okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2021r.

Pliki do pobrania:

dodano 28-06-2019

dodano 15-07-2019

dodano 17-07-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 14-06-2019

dodano 25-06-2019


ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć na okres od 01.08.2019r. do 30.07.2020r..

Pliki do pobrania:

dodano 13-06-2019

dodano 26-06-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni sekretarkę medyczną w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 13-06-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy specjalizujących się w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego.

Pliki do pobrania:

dodano 06-06-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 06-06-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarza do pracy w Poradni Medycyny Pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 24-05-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarek i położnych do pracy w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 22-05-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarki do pobierania krwi w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 17-05-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy chirurgów do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Pliki do pobrania:

dodano 25-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni Specjalistę ds. cyberzagrożeń.

Pliki do pobrania:

dodano 11-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni sekretarkę medyczną do pracy w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 02-04-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarza radiologa.

Pliki do pobrania:

dodano 20-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologii Centralnego Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 20-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni ratownika medycznego.

Pliki do pobrania:

dodano 13-03-2019


ZZOZ w Wadowicach poszukuje pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 04-03-2019


ZZOZ w Wadowicach zatrudni lekarzy do pracy na Oddziale Wewnętrznym I oraz Wewnętrznym II.

Pliki do pobrania:

dodano 21-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni archiwistę.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej,
 • lekarza do pracy w Poradni medycyny Pracy,
 • pielęgniarek i położnych do pracy w oddziałach szpitala.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2018


ZZOZ w Wadowicach zatrudni:

 • lekarzy internistów w oddziałach szpitalnych;
 • lekarzy systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć;
 • lekarza udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

Pliki do pobrania:

dodano 20-11-2018


ZZOZ w Wadowicach poszukuje lekarzy specjalistów do:

 • Poradni Dermatologicznej;
 • Poradni Geriatrycznej;
 • Poradni Reumatologicznej;
 • Poradni Chorób Metabolicznych;
 • Poradni Alergologicznej;

Pliki do pobrania:

dodano 18-09-2018

Scroll Up