Aktualności


Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitala

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

W związku z obserwowanym spadkiem liczby zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce, Szpital im. św. Jana Pawła II w Wadowicach przywraca możliwość odwiedzin osób bliskich w oddziałach szpitala w ograniczonym zakresie.

Umożliwia się odwiedziny pacjentów w stanie terminalnym po wcześniejszym uzgodnieniu z ordynatorem/kierującym oddziałem/lekarzem dyżurnym.

1. Pacjenta w jednym czasie może odwiedzać tylko jedna osoba bliska.

2. Odwiedzający nie może przebywać w izolacji ani kwarantannie.

3. Osoba odwiedzająca powinna mieć udokumentowany zakończony cykl szczepień przeciw COVID-19, tj. 14 dni po dwóch dawkach preparatów firm Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneca lub jednej dawce szczepionki firmy Janssen-Cilag (Johnson&Johnson)

  • lub powinna posiadać ze sobą (do 48h) ujemny wynik wymazu SARS-CoV-2 (RT PCR) – badanie jest wykonywane we własnym zakresie

  • lub jest ozdrowieńcem – dotyczy 3. miesięcy od zachorowania.

4. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach nie kolidujących z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym oraz posiłkami. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.

5. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach.

6. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do wypełnienia ankiety epidemiologicznej COVID-19, którą pobiera na portierni przy głównym wejściu do szpitala. Wypełnioną ankietę przekazuje personelowi medycznemu danego oddziału, celem dołączenia jej do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

7. Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli to możliwe ze względów medycznych) w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę zakrywającą nos i usta.

8. Jeśli odwiedziny mają miejsce w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii osoba odwiedzająca zakłada dodatkowo fartuch ochronny, w razie potrzeby otrzyma również rękawiczki jednorazowe. Odpowiednie środki ochrony indywidualnej wydaje pielęgniarka.

9. Wychodząc z oddziału, osoba odwiedzająca zdejmuje środki ochrony indywidualnej i wyrzuca je do kosza na odpady medyczne.

10. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może wychodzić poza oddział.

W przypadku nasilenia epidemii odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Dyrektora ZZOZ w Wadowicach.

Scroll Up