Aktualności


“Odważ się na zdrowie!” – program pn. “Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Data:
Kategoria: Bez kategorii

W sierpniu rozpoczęły się wizyty wstępne, podczas których lekarze podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie przeprowadzonych badań biochemicznych oraz pomiarów antropometrycznych (masa ciała, wzrost czy BMI) oceniają stan zdrowia uczestnika programu. Następnie osoby są kierowane na wizytę do kardiologa, który ostatecznie kwalifikuje uczestników do programu i kategoryzuje do grup o określonej aktywności fizycznej (A – pacjenci o wysokiej wydolności fizycznej, B  -pacjenci, którym zaleca się ćwiczenia o niższej intensywności).

Od września będą realizowane kolejne etapy programu.

Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu!

Scroll Up