Aktualności


OBOWIĄZUJĄCE ZASADY DOTYCZĄCE ODWIEDZIN PACJENTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Obowiązujące zasady dotyczące odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych

Data: 01.04.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo hospitalizowanych w naszej placówce Pacjentów, ale również rozumiejąc potrzebę kontaktu chorego z rodziną informuje, że z dniem 01 kwietnia 2022 r. zmienia obowiązujące dotychczas zasady odwiedzin w oddziałach szpitalnych.

Szpital w dalszym ciągu umożliwia oraz rekomenduje telefoniczny kontakt z Pacjentem za pośrednictwem telefonów komórkowych dedykowanych wyłącznie dla Pacjentów . Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej, w zakładce dedykowanej danemu oddziałowi.

Odwiedziny mogą odbywać się przy zachowaniu podstawowych zasad reżimu sanitarnego.

  1. Odwiedzający nie może mieć objawów infekcji (w szczególności kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

  2. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach nie kolidujących z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym oraz posiłkami, w godzinach wyznaczonych dla danego oddziału .

  3. Przy łóżku chorego może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maski ochronnej zakrywającej nos i usta, przez cały czas przebywania na terenie szpitala.

  5. Po wejściu do budynku szpitala oraz jego opuszczeniu należy dokładnie zdezynfekować ręce preparatem na bazie 70 % alkoholu (dostępny przy wejściu).

  6. Osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z Pacjentem m.in. przytulania, uścisków.

  7. W razie konieczności opuszczenia oddziału, po ponownym wejściu należy niezwłocznie dokładnie zdezynfekować ręce i zastosować się do zaleceń personelu medycznego.

  8. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może przemieszczać się po oddziale, a po zakończonej wizycie powinna jak najszybciej opuścić szpital.

ZZOZ w Wadowicach umożliwia także odwiedziny osób w sytuacjach szczególnych (m. in. stan terminalny Pacjenta – wizyta pożegnalna) poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin za zgodą ordynatora / lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego danego oddziału .

Scroll Up