Aktualności


Nowy sprzęt w ramach projektu “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach otrzymał część sprzętu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, który został zakupiony w ramach projektu pn. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Projekt Medyczny 2”.

Jest to komora do transportu osób w izolacji, która stanowić będzie wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Komora do transportu osób w izolacji znajduje zastosowanie we wszelkich sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność bezpiecznego przetransportowania pacjentów chorych lub podejrzanych o zarażenie chorobą wysoce zakaźną. Produkt jest lekki i bardzo poręczny, co ułatwia podjęcie akcji ratowniczej i realizacji transportu pacjenta.

W Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego, przy wejściu do Pawilonu C Szpitala oraz w SOR zostały zamontowane specjalne bramki dezynfekcyjne do pomiaru temperatury pacjentów wchodzących na teren ZZOZ, umożliwiające również dezynfekcję rąk. Wartość bramek opiewa na kwotę 107 379,00 zł.

Serdecznie dziękujemy !

Scroll Up