Aktualności


Nowy sprzęt w Centralnym Laboratorium

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy beneficjentem Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

W dniu 28.05.2020r. do naszego Szpitala został dostarczony pierwszy transport sprzętu zakupionego w ramach w/w Projektu. Otrzymaliśmy wirówkę laboratoryjną i komorę laminarną, które będą stanowiły wyposażenie Centralnego Laboratorium.

Dzięki funduszom europejskim Centralne Laboratorium w Wadowicach zostało zaopatrzone w nowoczesny sprzęt umożliwiający ochronę personelu przed czynnikami patogennymi. W pracowni analityki ogólnej znajduje się nowoczesna komora laminarna firmy Alpina. Umożliwia ona przygotowanie i analizę próbek biologicznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Laminarny przepływ przefiltrowanego powietrza zmniejsza ryzyko kontaminacji badanych próbek, a także ryzyko ekspozycji na czynniki zakaźne. Komora zaopatrzona jest w lampę UV, której światło posiada właściwości niszczące drobnoustroje.

Pracownia została także zaopatrzona w nowoczesną wirówkę firmy Eppendorf, posiadającą szczelnie zamykane gilzy chroniące personel przed szkodliwym działaniem powstałego w trakcie wirowania materiału areozolu.

W najbliższych dniach Pracownia mikrobiologii zostanie zaopatrzona w komorę laminarną firmy Alpina spełniającą wymogi BSL-2. Komora w znacznym stopniu chroni pracujący przy patogenach personel przed ich niekorzystnym działaniem na zdrowie. Laminarny przepływ powietrza oraz sterylizacja przy pomocy lampy UV zapewniają ochronę pracowników i zmniejszają ryzyko kontaminacji analizowanego materiału.

Serdecznie dziękujemy!

 

Scroll Up