Aktualności


Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zakup karetki dla ZZOZ w Wadowicach

Data:
Kategoria: Bez kategorii

13 września 2019r. została podpina umowa o dofinansowanie na zakup nowej karetki systemu państwowego ratownictwa medycznego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia reprezentowanym przez Sekretarz Stanu Józefę Szczurek – Żelazko oraz Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach reprezentowanym przez Dyrektora ZZOZ w Wadowicach Beatę Szafraniec.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego. W ramach „Programu wymiany ambulansów” została przyznana dotacja na zakup 200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego. „Program wymiany ambulansów„ stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019r. upaństwowieniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Nowozakupiona karetka będzie stacjonowała w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria Zebrzydowska jest najbardziej oddaloną placówką od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wadowicach. Znajdują się tutaj liczne obiekty kultu religijnego, co powoduje bardzo wysoki ruch turystyczny i pielgrzymkowy, i większe niż w innych regionach ryzyko sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Szacunkowy koszt karetki wyniesie ok 550.000,00 zł z czego 400.000,00 zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Dyrekcja ZZOZ wraz z pracownikami serdecznie dziękuje za dofinansowanie zakupu ambulansu.

Scroll Up