Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


UWAGA!!! Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 23-02-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w Poradni Endokrynologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-02-2021

dodano 25-02-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 11-02-2021

dodano 23-02-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-02-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni Psychologa do pracy w Oddziałach Szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 10-02-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz osobę posiadającą kwalifikacje w poradniach:

 • Zdrowia psychicznego,
 • Leczenia Uzależnień.

Pliki do pobrania:

dodano 02-02-2021

dodano 10-02-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodków i Wcześniaków oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w godzinach oraz poza godzinami podstawowej ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 20-01-2021

dodano 28-01-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 15-01-2021

dodano 21-01-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 14-01-2021

dodano 21-01-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w karetce transportowej przy SOR z CIP.

Pliki do pobrania:

dodano 05-01-2021

dodano 11-01-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 31-12-2020

dodano 07-01-2021


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na świadczenia w oddziałach szpitalnych w godzinach oraz poza godzinami podstawowej ordynacji i na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 23-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarza systemu w Wadowickim Pogotowiu Ratunkowym (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach);
 • lekarza w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg narządów leżących powierzchownie, jamy brzusznej, ślinianek i narządów otoczenia, innych narządów oraz biopsji grubo- i cienkoigłowych na potrzeby Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach;

Pliki do pobrania:

dodano 22-12-2020

dodano 30-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2020

dodano 22-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza KONKURS OFERT.

Dotyczy:

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopii:
1. Gastroskopia,
2. Kolonoskopia.
na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

dodano 02-12-2020

dodano 15-12-2020

dodano 17-12-2020

dodano 21-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres 01.01.-31.12.2021r..

Pliki do pobrania:

dodano 15-12-2020

dodano 23-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres 23.12.2020r.-31.03.2021r..

Pliki do pobrania:

dodano 15-12-2020

dodano 22-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 11-12-2020

dodano 21-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:

 • w poradniach specjalistycznych Powiatowej Przychodni Specjalistycznej: Diabetologicznej, Kardiologicznej, Chorób Naczyń, Neurologicznej, Chorób Płuc i Gruźlicy, Chorób Zakaźnych i Hepatologicznej, dla Kobiet, Chirurgicznej, Ortopedycznej, Okulistycznej, Leczenia Zeza, Laryngologicznej, Onkologicznej, Endokrynologicznej;
 • w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg przezciemiączkowego na potrzeby Poradni Neonatologicznej;
 • w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg narządów leżących powierzchownie, jamy brzusznej, ślinianek i narządów otoczenia, innych narządów oraz biopsji grubo- i cienkoigłowych;
 • w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg Doppler Duplex;
 • w Poradni Medycyny Pracy;

Pliki do pobrania:

dodano 08-12-2020

dodano 21-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz osobę posiadającą kwalifikacje z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradniach:

 • Leczenia Uzależnień,
 • Psychologicznej,
 • Zdrowia Psychicznego,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).

Pliki do pobrania:

dodano 08-12-2020

dodano 15-12-2020

dodano 17-12-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 30-11-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (opieka łączona), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (opieka łączona), Oddziale Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 28-10-2020

dodano 05-11-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Chirurgii Urazowej.

Pliki do pobrania:

dodano 24-09-2020

dodano 30-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradniach Specjalistycznych Powiatowej Przychodni Specjalistycznej:

 • Poradnia Ortopedyczna,
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologiczna,
 • Poradnia dla Kobiet,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Medycyny Pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 21-09-2020

dodano 29-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 14-09-2020

dodano 24-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 14-09-2020

dodano 24-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 18-08-2020

dodano 27-08-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 04-08-2020

dodano 11-08-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Chirurgii Urazowej.

Pliki do pobrania:

dodano 13-07-2020

dodano 23-07-2020

Scroll Up