Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


UWAGA!!! Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 30-11-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (opieka łączona), Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (opieka łączona), Oddziale Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 28-10-2020

dodano 05-11-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Chirurgii Urazowej.

Pliki do pobrania:

dodano 24-09-2020

dodano 30-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradniach Specjalistycznych Powiatowej Przychodni Specjalistycznej:

  • Poradnia Ortopedyczna,
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologiczna,
  • Poradnia dla Kobiet,
  • Poradnia Onkologiczna,
  • Poradnia Medycyny Pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 21-09-2020

dodano 29-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 14-09-2020

dodano 24-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 14-09-2020

dodano 24-09-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 18-08-2020

dodano 27-08-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania:

dodano 04-08-2020

dodano 11-08-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Chirurgii Urazowej.

Pliki do pobrania:

dodano 13-07-2020

dodano 23-07-2020

Scroll Up