Aktualności


Informacja o porodach rodzinnych

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

ZZOZ w Wadowicach z dniem 21.07.2021 r. wznawia porody rodzinne pod warunkiem spełnienia określonych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba.

2. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie przy porodzie siłami natury.

3. Osoba towarzysząca nie może mieć objawów grypowych tj. kaszlu, gorączki, duszności oraz musi spełniać przynajmniej jeden z warunków:

– posiadać zaświadczenie o pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 – minimum 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki

– lub posiadać zaświadczenie ozdrowieńca – do 3 miesięcy od zakończenia izolacji

– lub posiadać ujemny wynik testu PCR SARS-CoV-2 – ważny 48 godzin.

4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej, którą może pobrać ze strony www (do pobrania TUTAJ) lub odebrać z portierni przy wejściu do szpitala. Ankietę wraz z zaświadczeniami (o szczepieniu lub ozdrowieńca lub ujemnym wyniku PCR) należy przekazać przez rodzącą personelowi oddziału i oczekiwać na decyzję przekazaną drogą telefoniczną.


WEJŚCIE NA ODDZIAŁ

1. Osoba towarzysząca wchodzi na oddział przez boczną klatkę schodową w pawilonie E (budynek Zakładu Rehabilitacji).

2. Przed wejściem na salę porodową dokonuje się pomiaru temperatury ciała.

3. Osoba towarzysząca przebiera się w miejscu wyznaczonym przez personel. Zalecane jest posiadanie fartucha ochronnego, maseczki medycznej i ochraniaczy na obuwie.

4. O momencie wejścia na salę porodową decyduje personel.

5. Podczas porodu osoba towarzysząca nie może opuścić sali porodowej i bezwzględnie musi przestrzegać poleceń personelu medycznego. W przypadku zabiegów medycznych osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu.

6. Podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans 2 m wobec innych osób. Zalecane jest częste mycie i dezynfekcja rąk.

7. Maksymalnie 2 godziny po porodzie osoba towarzysząca opuszcza szpital bez możliwości ponownego wejścia na oddział.


Informujemy, że osoby niespełniające powyższych warunków, nietrzeźwe lub pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą mogły uczestniczyć w porodzie. Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia na terenie szpitala.

Pragniemy również przypomnieć, że odwiedziny w szpitalu są możliwe tylko w przypadku pacjentów w stanie terminalnym. Więcej informacji TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll Up