Aktualności


Informacja dla Pacjentów zakażonych wirusem SARS–CoV–2 znajdujących się pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (jednoimienny szpital zakaźny) przebywających w izolacji domowej na obszarze Powiatu Wadowickiego.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 114/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przejął część zadań realizowanych dotychczas przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie polegających na:

  1. Uruchomieniu telefonu informacyjnego nr: 690-108-899, który jest dostępny w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz możliwością kontaktu e- mail: izolacjadomowa@zzozwadowice.pl
  2. Wydawaniu skierowań na badania wymazowe w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2, z ustaleniem terminu i miejsca wykonania badania.
  3. Wydawaniu Pacjentom zwolnień lekarskich w zawiązku z COVID -19 (ZUS ZLA).
  4. Wydawaniu Karty Ozdrowieńca oraz przekazanie jej do właściwej terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  5. Poinformowaniu Pacjentów, że są objęci opieką Szpitala.

W celu uzyskania recepty na leki związane z leczeniem chorób współistniejących Pacjenci przebywający w izolacji domowej powinni kontaktować się z lekarzem rodzinnym – Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Scroll Up