Oddziałem kierują:

Ordynator:
lek. Wacław A. Słoboda – specjalista chorób zakaźnych, lekarz chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa:
lic. Renata Ramenda

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 33 87 21 396
Ordynator: 33 87 21 396
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 347
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 396
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 347
Telefon dla pacjentów: 33 87 21 378 (automat)

 

Charakterystyka:

W oddziale hospitalizuje się dorosłych oraz do chwili obecnej dzieci od ukończonego 3 roku życia z objawami nieżytu żołądkowo-jelitowego infekcyjnego.

Główne przyczyny hospitalizacji to:

  • choroby zakaźne w szczególności ostre i przewlekłe choroby wymagające leczenia szpitalnego, w tym min.: neuroinfekcje wirusowe i bakteryjne (bez konieczności intensywnego nadzoru), borelioza, wirusowe zapalenia wątroby i inne (bez infekcji HIV):
  • choroby przewodu pokarmowego zakaźne i podejrzane o tło infekcyjne,
  • choroby wątroby ostre i przewlekłe o różnej etiologii (bez alkoholowej),
  • diagnostyka stanów gorączkowych podejrzanych o tło infekcyjne,
  • choroby wysypkowe skóry podejrzane o tło infekcyjne.

Badania diagnostyczne wykonywane są w pełnym zakresie, w pracowniach jednostki m.in. z zakresu diagnostyki obrazowej (Rtg, TK, USG).

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny posiada prawo prowadzenia specjalizacji z chorób zakaźnych i stażów cząstkowych do innych specjalizacji.

Posiadamy następujący sprzęt:

  • kardiomonitor,
  • aparat EKG,
  • pompa infuzyjna,
  • inny wymagany sprzęt podstawowy.

Przy Oddziale funkcjonuje wyodrębniona Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, w ramach której prowadzi się konsultacje i szczepienia przeciw wściekliźnie.

Liczba łóżek w oddziale – 20.

Średni czas pobytu w oddziale – 7,02 dni.

Roczna liczba pacjentów 482.

 

REGULAMIN
odwiedzin pacjentów
REGULAMIN
oddziału
Scroll Up