W ramach realizacji świadczeń poradnia udziela;

 • porad lekarskich rehabilitacyjnych,
 • kwalifikuje i kieruje do zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • zleca diagnostykę niezbędną do dalszego postępowania terapeutycznego,
 • kieruje do leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
 • wydaje zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb różnych zespołów orzekających,
 • wystawia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) i środki pomocnicze.

Wymagane dokumenty

 • skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej / POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ,
 • dokument z numerem PESEL,
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia.

Harmonogram przyjęć:

 • lek. D. Łoboda
  • Czwartek 730 – 2000
 • lek. G. Mierniczek
  • I i III wtorek miesiąca – 900 – 1400
 • lek. M. Kurtyka
  • II i IV wtorek miesiąca – 900 – 1400

 

Scroll Up