W ramach realizacji świadczeń poradnia udziela;

 • porad lekarskich rehabilitacyjnych,
 • kwalifikuje i kieruje do zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • zleca diagnostykę niezbędną do dalszego postępowania terapeutycznego,
 • kieruje do leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
 • wydaje zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb różnych zespołów orzekających,
 • wystawia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) i środki pomocnicze.

Wymagane dokumenty

 • skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej / POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ,
 • dokument z numerem PESEL,
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia.

Harmonogram przyjęć:

 • lek. D. Łoboda
  • Czwartek 730-1200
 • lek. G. Mierniczek
  • Czerwiec: 4.06 i 18.06 – 900-1400
  • Lipiec: 2.07 i 9.07 – 900-1400
  • Sierpień: 13.08 i 27.08 – 900-1400
 • lek. M. Kurtyka
  • Czerwiec: 12.06 i 26.06 – 900-1400
  • Lipiec: 17.07, 24.07 i 21.07 – 900-1400
  • Sierpień: 7.08 i 21.08 – 900-1400

 

Scroll Up