Kontakt telefoniczny: (33) 87 21 367

Świadczenia z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychostymulujących realizowane są w szczególności w następujących obszarach:

  • psychoterapia uzależnienia od alkoholu,
  • pomoc osobom uzależnionym oraz współuzależnionym,
  • diagnoza psychologiczna,
  • konsultacje psychiatryczne,
  • uzależnienie od środków niechemicznych np. internet, hazard,
  • uzależnienie od środków chemicznych (leki, narkotyki, nikotyna),
  • kierowanie na oddział detoksykacyjny,
  • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych,
  • działalność profilaktyczna.

Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie. Poradnia Leczenia Uzależnień obejmuje również opieką pacjentów nie posiadających w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia.

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. R. Muranowicz 224 1500 – 2100
lek. E. Stepień 224 1500 – 2100
lek. I. Turek-Widlarz 225 1230 – 1400
lek. B. Góra-Kraus 224 630 – 1330

 

Nieobecności lekarzy:

lek. I. Turek-Widlarz – 10.08-21.08.2020r.

mgr B. Góra-Kraus – 24.07.2020r. – pacjenci zostaną przyjęci 27.07.2020r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem

 

Scroll Up