Koordynator PPS
mgr Renata Gnojek
tel. 33 87 21 234
gab. nr 137 (parter), obok Pracownik RTG

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego zapewnia Zespół Poradni Specjalistycznych i Pracowni mieszczących się w Budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5.

Poradnie zapewniają szerokie spektrum specjalistyki oraz diagnostyki w różnego rodzaju schorzeniach i chorobach.

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chorób Naczyń,
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 • Poradnia Chorób Zakaźnych,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Dla Kobiet,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Laryngologiczna,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Poradnia Leczenia Zeza,
 • Poradnia Logopedyczna,
 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Poradnia Neonatologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Ortopedyczna,
 • Poradnia Psychologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego.

Warto dodać, iż w jednostce funkcjonuje ambulatoryjna diagnostyka onkologiczna, nadzorowana przez Koordynatora Pakietu Onkologicznego, w poniższych zakresach:

 • endokrynologii,

 • gastroenterologii,

 • onkologii,

 • gruźlicy i chorób płuc,

 • chirurgii ogólnej,

 • urologii,

Pełny wykaz placówek udzielający świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego znajduje się pod adresem: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny-wykaz-placowek/

Jak dostać się do Poradni Specjalistycznej?

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Ulotki informacyjne do pobrania:

Plakaty informacyjne do pobrania:

Ulotki informacyjne dla studentów:

Świadczenia medyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210, poz. 2135 z póź. zm.)  skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika

 • dentysty

 • wenerologa

 • onkologa

 • psychiatry

 • dla osób chorych na gruźlicę

 • dla osób zakażonych wirusem HIV

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów

 • dla cywilnych niewidomych ofiar wojennych

 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Osoby pragnące skorzystać z w/w przywileju proszone są o okazanie pracownikowi rejestracji odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania.

Rejestracja Pacjentów

Rejestracja Pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się na parterze w Holu Głównym przychodni. Każdy pacjent może zarejestrować się w sposób osobisty, przez osoby trzecie, telefonicznie lub przez internet. Dodatkowo przyjęto zasadę, że stany nagłe – rejestrowane są na bieżąco, stany pilne, stany pilne stabilne – zgodnie z ustalonym terminem przez lekarza poradni i/lub kolejnością na liście oczekujących.

Rejestracja e-mail

ppsrejestracja@zzozwadowice.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 1000 – 1400

Rejestracja telefoniczna PGE w godz. 1200 – 1400

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią linii telefonicznej (numer 87-21-322), obsługującej rejestrację Pacjentów do Poradni: Chirurgii Ogólnej, Ortopedycznej, Okulistycznej, Leczenia Zeza, Chorób Zakaźnych i Hepatologicznej, Endokrynologicznej, Urologicznej, Rehabilitacyjnej. Wprowadzono numer telefonu 501-466-875, obsługujący wyżej wymienione Poradnie.
Za wszelkie zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 501-466-875

Poradnie:

 • Okulistyczna,

 • Ortopedyczna,

 • Chirurgii Ogólnej,

 • Rehabilitacji Leczniczej,

 • Chorób Zakaźnych,

 • Endokrynologicznej,

 • Urologicznej,

 • Leczenia Zeza,

tel. kom. 501 466 875

Poradnie:

 • Logopedyczna,

 • Laryngologiczna,

 • Neurologiczna,

 • Onkologiczna,

 • Kardiologiczna,

 • Gastroenterologiczna,

 • Chorób Naczyń,

Rejestracja telefoniczna do pozostałych poradni czynna w godzinach pracy danej poradni:

33 87 21 311  Poradnia Diabetologiczna w godzinach od 1200 do 1400,,

33 87 21 367   Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna,

33 87 21 272   Poradnia Medycyny Pracy,

33 87 21 308   Poradnia dla Kobiet w godzinach od 1200 do 1400,,

33 87 21 258   Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy w godzinach od 1200 do 1400,

33 87 21 380   Poradnia dla dzieci z ryzyka okołoporodowego

Po zakończonej wizycie u lekarza specjalisty, pacjent zgłasza się do rejestracji celem ustalenia terminu kontrolnej wizyty, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Scroll Up