O NAS STREFA PACJENTA PERSONEL GALERIA KONTAKT

Kierownik Zakładu
mgr Joanna Korzeniowska
specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
jkorzeniowska@zzozwadowice.pl

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej stanowi wieloprofilową laboratoryjną bazę Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Zakład korzysta z nowoczesnej certyfikowanej aparatury i technologi diagnostycznej wiodących firm oraz stosuje najnowsze osiągnięcia laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Działający w Zakładzie Laboratoryjny System Informatyczny (LIS) zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS) pozwala na dostęp do wyników badań online z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych.

Zapewniamy szeroki panel badań zarówno z zakresu biochemii klinicznej, koagulologii,mikrobiologii jak również, immunochemii, analizy markerów nowotworowych oraz serologii grup krwi. W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej działa również Bank Krwi.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje badania dla jednostek organizacyjnych ZZOZ w Wadowicach, kontrahentów zewnętrznych oraz pacjentów indywidualnych. Pracujemy w systemie rutynowym, jak również w systemie całodobowym.

Wszystkie badania laboratoryjne poddawane są profesjonalnej kontroli jakości. Stosowane w Zakładzie procedury kontroli jakości gwarantują, że wydawane wyniki odpowiadają jakościowo potrzebom diagnostyki klinicznej i są wiarygodne. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest uczestnikiem niezależnych zewnątrzlaboratoryjnych programów kontroli jakości badań, uzyskując corocznie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość uzyskiwanych wyników takich jak: Program Powszechny Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS).

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada wpis do Ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z numerem 2052.

Scroll Up