Koordynator: mgr Karolina Biernot-Pamuła
kpamula@zzozwadowice.pl

Personel:

 • Diagności laboratoryjni,
 • Technicy analityki medycznej,
 • Rejestratorki medyczne.

Telefony:

33 82 33 127 Kierownik Laboratorium
33 87 21 215 Pracownia Chemii Klinicznej
33 87 21 216 Pracownia Hematologii
33 87 21 218 Pracownia Mikrobiologii
33 87 21 266 Pracownia Analityki Ogólnej
33 87 21 267 Sekretariat

Wykaz badań, które można wykonać w Centralnym Laboratorium

Zasady przygotowania pacjenta do badań

Centralne Laboratorium Posiada wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z nr 2052.

Laboratorium mieści się w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5 na II piętrze.

Pobieranie materiału do badań

Punkt poboru materiału do badań czynny jest:

Pon-Pt 6:00-12:00
Sobota 7:00-10:00 ( od 1 czerwca)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu naszych pacjentów:

a) pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych będzie:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-9:00,

b) pobieranie na test obciążenia glukozą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( pod numerem tel. 33 8721269) terminu wykonania badania w dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek o godz 7:30.

Odbiór wyników – na platformie e-Laborat / i/lub osobiście od. poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 13:00 oraz w sobotę od 10:00 do 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Centralnego Laboratorium pod numerem 33 87 21 267, 33 8721 269.

Instrukcja logowania do platformy eLaborat.

Badania wykonywane są całodobowo i taką usługę pełni się w stosunku do wszystkich oddziałów Szpitala Powiatowego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć w Wadowicach.

Wyniki badań

Wyniki badań wykonywanych na zlecenie lekarzy z Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach dostarczane są do odpowiednich poradni i oceniane przez lekarza zlecającego przy najbliższej wizycie pacjenta.

Wyniki badań, których materiał został pobrany w zakładzie opieki zdrowotnej, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisaną umowę i przesłany do Centralnego Laboratorium są odsyłane do tych zakładów.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyników nie podajemy przez telefon ( za wyjątkiem osób, które złożyły u kierownika CL pisemną prośbę i zgodę na taką formę.)

Całodobowo wykonujemy badania w trybie CITO ( PILNE), a wyniki są do 1 godziny od chwili dostarczenia materiału do badań do Centralnego Laboratorium.

Tryb pilny nie dotyczy badań mikrobiologicznych.


W Centralnym Laboratorium wykonywane są badania z zakresu:

 • Analityki Ogólnej,
 • Chemii Klinicznej (substraty, enzymy, elektrolity, równowaga kwasowo-zasadowa, białka specyficzne),
 • Hematologii,
 • Koagulologii,
 • Immunochemii,
 • Mikrobiologii,
 • Serologii Grup Krwi.

W Centralnym Laboratorium działa Bank Krwi, który zabezpiecza całodobowo krew i jej składniki dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym.

Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
Koordynator: mgr Karolina Biernot-Pamuła
Tel.: 33 87 21 219
E-mail: bankkrwi@zzozwadowice.pl

 

Badania są wykonywane na najwyższej światowej jakości analizatorach:

 • platforma analityczna VITROS 5600,
 • Cobas e411,
 • ABL 835 do RKZ i oksymetrii,
 • dwa analizatory Hematologiczne SYSMEX XN-1000 i XN-550,
 • Coag XL do koagulologii z back up półautomatycznym Coag 4D,
 • czytnik pasków do moczy – Cobas u 411,
 • SRS 20/II do odczytów OB,
 • badania serologii grup krwi wykonywane metodą mikro kolumnową żelową,
 • BACT/ALERT do posiewu krwi,
 • VITEK 2 Compackt 15 do identyfikacji drobnoustrojów i do oznaczania lekooporności.

Jakość

Laboratorium prowadzi systematyczną i udokumentowaną wewnątrz oraz zewnętrz laboratoryjną kontrolę jakości. Każdy parametr podlega kontroli wewnętrznej, a próbki materiałów od pacjentów analizowane są dopiero po uzyskaniu akceptowanych wyników kontroli. Zewnątrz- laboratoryjna ocena badań jest realizowana w:

 • Centralnym Ośrodku Kontroli Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 • kontroli międzynarodowej RIQAS – badania biochemiczne i moczu,
 • Kontroli międzynarodowej IQAS – badania hematologiczne,
 • w sprawdzianach POLMICRO – badania mikrobiologiczne,
 • INSTAND e. v. – badania z zakresu transfuzjologii.

Posiadamy aktualne certyfikaty kontroli jakości badań:

Scroll Up