Kierownik – Barbara Kaffka
tel. (33) 872 13 49, cs@zzozwadowice.pl

W październiku 2010r. została oddana do użytku Centralna Sterylizatornia – jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Wyposażona jest w urządzenia o najwyższym światowym poziomie, które spełniają wszystkie aktualne przepisy i międzynarodowe standardy. Centralna Sterylizatornia jest działem usługowym, w którym wykonuje się jedną z najważniejszych usług mających wpływ na jakość procedur medycznych. Usługą tą jest dekontaminacja narzędzi chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności podstawowej Szpitala. Dekontaminacja, czyli usuwanie i niszczenie biologicznych czynników chorobotwórczych obejmuje mycie, dezynfekcję i sterylizację narzędzi oraz sprzętu medycznego w celu zapobiegania powstawaniu zakażeń. W Centralnej Sterylizatorni przygotowuje się również pakiety z bielizną operacyjną i materiałem opatrunkowym, które poddaje się procesowi sterylizacji.

Centralna Sterylizatornia jest wyposażona nie tylko w nowoczesne urządzenia, ale i w nowoczesny sprzęt co bezpośrednio przekłada się na jakość usług. Zintegrowany system dekontaminacji jest na bieżąco monitorowany poprzez system komputerowy oraz kontrolę biologiczną i chemiczną przeprowadzanych procesów.

Podział Centralnej Sterylizatorni na trzy strefy zapewnia właściwie funkcjonujący system bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedni kierunek obiegu sprzętu poddawanego procesowi sterylizacji.

Sprawne działanie Centralnej Sterylizatorni stanowi wykwalifikowany i odpowiedzialny personel. Wszyscy pracownicy to personel medyczny z ukończonymi kursami kwalifikacyjnymi z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji, którzy pracują w oparciu o procedury opracowane zgodnie ze standardami i normą ISO 9001:2008. Jednym z elementów działalności Centralnej Sterylizatorni jest wdrażanie nowych technologii, które są realizowane w praktyce lub modyfikacje technologii istniejących. W Centralnej Sterylizatorni wdrożone zostały jednorazowe pakiety testów biologicznych szybkiego odczytu, czyli małe laboratorium w placówce, testy kontrolne i opakowania sterylizacyjne produkcji światowego lidera.

Połączenie wiedzy, doświadczenia i kreatywności, to działanie Centralnej Sterylizatorni na rzecz bezpieczeństwa pacjentów naszego Szpitala.

Scroll Up