Aktualności


Dotychczasowe zakupy sprzętu medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Małopolskiego

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:
„Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach”.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie oferty medycznej poprzez doposażenie placówki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, W wyniku realizacji projektu Zakład zwiększy swój potencjał leczniczy, co przełoży się na zakres świadczonych usług medycznych. Realizacja operacji pozwoli zwiększyć możliwości lecznicze, zaoferować nowe usługi medyczne w tym nowoczesne i innowacyjne metody lecznicze w tym min. zabiegi endoskopowe czy też badania wczesnego wykrywania raka.
Realizacja operacji poprzez zwiększenie możliwości leczniczych wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie zdrowotne, szybciej będą wykonywane zabiegi co wpłynie na lepsze wykorzystanie tzw. „łóżka szpitalnego”. Wszystko to wpłynie na zmniejszenie liczby oczekujących na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do jednostek szpitalnych, poradni i jednostek pomocniczych.
Nowe wyposażenie przeznaczone jest do oddziałów szpitalnych: Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Urazowej, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Geriatrycznego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego, Oddziału Wewnętrznego
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ; Poradni Specjalistycznych oraz POZ. Dodatkowo wyposażony będzie Blok Operacyjny oraz jednostki pomocnicze typu pracownia RTG, laboratorium, bank krwi.
Działaniem uzupełniającym będą zakupy serwerów bazy danych (sprzęt i oprogramowanie systemowe oraz bazodanowe) z modernizacją i rozbudową systemu informatycznego.
Projekt jest zgodny z zapisami programowymi w zakresie opieki zdrowotnej.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 853 505,99 PLN;
wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 7 070 677,23 PLN;
wkład własny zabezpiecza Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019r.

Realizacja projektu:
Projekt jest w trakcie realizacji.

W ramach projektu zakupiono dotychczas:

  • aparat OCT do optycznej koherentnej tomografii dna oka wraz z zestawem komputerowym, dioptromierz cyfrowy, lampę szczelinową z tonometrem aplanacyjnym, zestaw oprawek do dobierania okularów – dla Poradni Okulistycznej;

 

  • aparaty USG na oddziały: Wewnętrzny I, Dziecięcy, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Poradni Urologicznej;

 

  • Mammotom dla Oddziału Chirurgii Ogólnej;

 

  • Pulsoksymetry 7 szt. – Oddział Noworodków i Wcześniaków.

 

 

Scroll Up