Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę.

Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

Obowiązek informacyjny (pobierz plik .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (pobierz plik .pdf)


UWAGA!!! Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Centralnym Laboratorium.

Pliki do pobrania:

dodano 07-08-2020


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami do wykonywania oznaczeń grup krwi do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii transfuzjologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 07-08-2020

Scroll Up