Aktualności


Zaproszenie dla Mieszkańców Powiatu Wadowickiego
na I Bal Charytatywny”DAR SERCA”
w ZZOZ w Wadowicach


Zapraszamy na szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom u dzieci do 5. roku życia – od 20 marca do 29 czerwca 2018 roku.


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa informuje, że decyzją Ministra Zdrowia, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego w Andrychowie “S”, działający 16 godzin na dobę, został przekwalifikowany na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego “P”, funkcjonujący w trybie 24 godzinnym.


19 marca 2018 roku – Otwarcie Poradni Dermatologicznej – porady odpłatne – SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Sprzęt i aparatura medyczna za 8,8 mln złotych jeszcze w tym roku.


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści informacji ze stanem faktycznym wszelkich zapisów dotyczących ZZOZ w Wadowicach, które ukazują się na innych stronach internetowych i nie są autoryzowane.

Scroll Up