Aktualności


​INFORMACJA O PORODACH RODZINNYCH

Data:
Kategoria: Bez kategorii

​Informacja o porodach rodzinnych

Data: 01.04.2022

Zasady uczestnictwa osób towarzyszących w porodach rodzinnych .

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba.

2. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie przy porodzie siłami natury.

3. Osoba towarzysząca nie może mieć objawów infekcji.


WEJŚCIE NA ODDZIAŁ

  1. Osoba towarzysząca wchodzi na oddział przez boczną klatkę schodową w pawilonie E (budynek Zakładu Rehabilitacji).

  2. Osoba towarzysząca przebiera się w miejscu wyznaczonym przez personel medyczny i stosuje się do zaleceń personelu.

  3. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej nos i usta w trakcie pobytu w szpitalu .

  4. O wejściu na salę porodową decyduje personel medyczny .

  5. Podczas porodu osoba towarzysząca nie może opuścić sali porodowej i bezwzględnie musi przestrzegać poleceń personelu medycznego. W przypadku zabiegów medycznych osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu.

  6. Podczas pobytu w szpitalu osobie towarzyszącej zaleca się częste mycie i dezynfekcja rąk.

  7. Maksymalnie 2 godziny po porodzie osoba towarzysząca opuszcza szpital bez możliwości ponownego wejścia na oddział.


Informujemy, że osoby niespełniające powyższych warunków, nietrzeźwe lub pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą mogły uczestniczyć w porodzie. Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia na terenie szpitala.

Scroll Up