Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Oddział Dziecięcy

Oddziałem kierują
 
Ordynator: lek. Jerzy Gryboś - specjalista pediatrii   Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Anna Zając
 

Kontakt

Sekretariat oddziału: 33 87 21 286

Ordynator: 33 87 21 265

Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 230

Dyżurka lekarzy: 33 87 21 317

Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 368

Charakterystyka

 

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oddział prowadzi diagnostykę chorób wieku dziecięcego. U starszych dzieci istnieje możliwość diagnostyki z zakresu 24-godz.monitorowania EKG metodą Holtera, próby wysiłkowej, jak również badania endoskopowego. W Oddziale prowadzona jest również fizjoterapia, drenaż ułożeniowy oraz kinezyterapia oddechowa.

W Oddziale pracują lekarze specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym a także doświadczone pielęgniarki, na bieżąco podnoszące swoje kwalifikacje. Oddział prowadzi również specjalizację w trybie rezydentury.

Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym m.in.:

  • lampa do fototerapii,

  • pulsoksymetry,

  • pompy infuzyjne,

  • defibrylator,

  • aparat do USG,

  • inhalatory,

  • holter ciśnieniowy,

  • detektor naczyń.

Przy oddziale funkcjonuje Pracownia USG. Możliwe jest wykonanie badań endoskopowych (kolonoskopia i gastroskopia) dla starszych dzieci.

Przy oddziale funkcjonuje Pracownia USG.

Liczba łóżek w oddziale - 26.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale - 3,62 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,6 tys.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o oddziale

Treść redagowana 2017-03-27 08:57:16 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

405 / 412593

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris